تبلیغات
اختلالات یادگیری و رفتاری کودکان - راهبردهای آموزشی و درمانی خواندن
اختلالات یادگیری و رفتاری کودکان
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دانش آموخته دانشگاه تهران - مربی و مشاوردر حوزه کودکان دارای اختلالات یادگیری و رفتاری

مدیر وبلاگ :سعدی عبدالملکی

راهبردهای آموزشی و درمانی خواندن


كودكانی كه ناتوانی های یادگیری دارند امكان دارد دشواری هایی در هر یك از حطیه های یادگیری یا رشد داشته باشند اما به نظر می رسد كه ضعف مهارتهای خواندن مشكل اكثریت كودكانی است كه نمی توانند در برنامه های آموزشی مدرسه پیشرفت هایی حاصل نمایند .
فراگرو یادگیری خواندن را می توان به 2 مهارت تقسیم كرد :
1- یادگیری مهارتهای واژه شناسی " كد برگردانی "
2- یادگیری مهارتهای فهم خواندن

تحقیقات نشان داده است كه هیچ روشی به تنهایی آنچنان كامل و برجسته نیست كه بتواند روشهای دیگر را از میدان خارج كند . مربی بنابر ضرورت و مشكل كودك و سبك یادگیری كودك روش را انتخاب می كند .
پیش از شروع كار درمان پس از ارزیابی های رسمی و غیر رسمی چیزی كه باید مد نظر یك مربی آگاه باشد آگاهی از مراحل خواندن است این مراحل كه به عنوان مخروط خواندن " توسط كاریلو 1976 " مطرح شده است می تواند راهنمای خوبی برای تشخیص و درمان باشد .
1- مرحله آماده شدن " از تولد تا 6 سالگی "
2- مرحله آغازین " شروع خواندن " شروع مدرسه و رمز گردانی و تحلیل كلمه را در بر می گیرد .
3- مرحله رشد سریع خواندن پایه ریزی كامل عادتها و مهارتهای پایه در خواندن


4- مرحله گسترده خواندن آخر دبستان تاكید بر خواندن مستقل است . در درك و تحلیل كلمه پیشرفت بیشتر دارد .
5- پالایش خواندن راهنمایی دبیرستان سرعت خواندن بالا
و پس از آن صدای دانش آموز در هنگام خواندن ضبط می شود و غلط ها با دقت بررسی می گردد و جدول سمن را برای دانش آموز دارای نارسائی خواندن پرمی كند و فراوانی را بدست می آورد و بر حسب فراوانی كار درمان را شروع می نماید.

انواع مسائل و مشكلاتی كه كودكان در خواندن با آن مواجه هستند در جدول سمن ذكر گردیده است عبارتند از :
- تشخیص دیداری " تمیز دیداری " - وارونه نویسی و معكوس كردن حرف و كلمه
- تشخیص شنیداری " حساسیت شنیداری " زبان و تكلم
- تركیب صدا
- مهارتهای حافظه " شنیداری و دیداری "
- مهارتهای توالی دیداری و شنیداری
كه به معرفی و راهبردهای درمانی در این زمینه می پردازیم .

- تشخیص دیداری " تمیز دیداری " كودك مبتلا به این مشكل با دیدن حروف مشابه مانند " ب ت پ ث چ ح " آنها را با یكدیگر اشتباه می كند و بعضی از كودكان در تشخیص هیات كلی كلماتی كه تقریباً شبیه به هم هستند مثل كباب / كتاب نمی توانند تفاوت قائل شوند و حتماً باید به آنها آموزش مستقیم داد و تفاوتها را برای آنها بیان نمود تا بیاموزند .

فعالیتهای فرآیندی تمیز دیداری كه در كتاب جمع آوری گردیده می تواند مثمر ثمر باشد و پس از آن فعالیتها فرآیند تكلیف را ادامه می دهیم همچون تمریناتی مانند :
(ب ) را سمت راست نوشته و از وی می خواهیم (ب) را در سمت چپ در بین حروف پیدا كند و یا حروف نوشته شود و به او گفته شود كه از پایین خط زمینه خط بكش وقتی به (ب) رسیدی از بالای حرف (ب) حركت كن و یا حرف (ب) كه مشكل دارد در یك متن درسی پیدا كند .

ث ت ب ت ث ب

بهتر آنست كه اگر دانش آموزی در چند حرف مشكل دارد ابتدا یك حرف را آموزش دهیم تا مشكل وی بر طرف و یادگیری وی تثبیت شود و بعدبه حرف دیگر بپردازیم تا سبب گیجی و حواس پرتی وی نگردد .
فعالیتهای تشخیص دیداری بسیار متنوع می تواند باشد و هر مربی به سلیقه خلاقیت خود فعالیتهایی در این زمینه می تواند تدارك ببیند مثلا كلمه أی را در سمت راست نوشته و سپس كلماتی را در سمت چپ می نویسیم به طوری كه حرف آخر یكی از كلمات سمت چپ با حرف آخر كلمه سمت راست یكی باشد و بهتر آنست حروفی باشد كه كودك در تشخیص آنها اشتباه می كند و سپس از وی بخواهیم به حرف آخر نگاه كند و بگوید كدام كلمه در سمت چپ حرف آخرش مثل این است .
و یا تمرین را به صورت نقش از زمینه بدین صورت كه حرفی كه اشتباه می كند را نوشته و از وی بخواهیم در كلمه روبرو آنرا پیدا و پررنگ كند و یا كامل كردن كلمات از روی كلمه الگو : كلمه الگو باشد كه كودك اشتباه می كند مثلاً كلمه سمت چپ را مانند كلمه سمت راست كامل كن .

نبات / نبا   كتاب / كتا كباب / كبا ارباب / ار

ضمناً بعضی از كسانی كه در تشخیص دیداری و یا به طور كلی در خواندن نارسائی نشان می دهند اندازه حروف و رنگ و ماده أی كه با آن می نویسند را به عنوان ویژگی ممتاز كننده به حساب می آورند مثلاً اگر آنها آ را همیشه به اندازه 1 سانت دیده اند دیگر آ را وقتی طول آن 2 یا بیشتر است تشخیص نمی دهند باید به آنها آموزش مستقیم داد كه این ویژگی ها ممتاز كننده نیستند و این امر در زمان آموزش مد نظر قرار گیرند كه حروف را در اندازه ها ی مختلف و به شیوه های دیگر آموزش دهیم " روی شن با گچ با مداد "


تشخیص شنیداری " حساسیت شنیداری "
ناتوانی در تفكیك صداهای والی یا ناتوانی در شناخت شباهتها و یا تفاوتهای میان كلمه مشكلی است كه معمولاً كودكان دارای نارسائی خواندن با آن مواجه هستند .
تفاوت شنیداری میان كلمه هایی همچون ابرو آبرو پَر پُر- نرو- برو و یا حروفی مثل ب ن م برای این كودكان دشوار است .
این مشكل زمانی كه كلمات هم وزن و هم آهنگ نیز می شوند بیشتر نمود پیدا می كند . تشخیص شنیداری را مهم ترین عامل پیش بینی كننده موفقیت خواندن می دانند .
برای درمان این زمینه تشخیص صداهای ملایم از بلند صدای حیوانات و صدای وسائل نقلیه و شباهت بین صداها بدین صورت كه موادی مانند برنج نخود سنگ را در قوطی های شبیه به هم 2 به 2 بریزیم و از كودك بخواهیم صداهای مثل هم را بیابد .
تفاوت نت های موسیقی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد فعالیتهایی كه دكتر تبریزی تحت عنوان حساسیت شنیداری از آن نام برده اندبرای درمان مؤثر است و بعداز این فعالیتهای فرآیند تكلیف را ادامه دهیم بدین صورت كه صداها را با حروف الفبا تمرین كنیم مثلاً خوب گوش كن وقتی حروف را می خوانم هرگاه ن شنیدی دست بزن و یا كلمات را می خوانم هرگاه صدای ن شنیدی دست بزن حال كلمه ها را می خوانم هرگاه درآخر صدای ن شنیدی دست بزن وهرگاه درآخر و اول صدای ن شنیدی دست بزن به حسب آسان به مشكل مثلا
مثلا- ن- ر-م- س- ت- ب- ن ف- م- ن-
مثلا -باران ابر گل سلام گلدان نان آدم
آخر- قندان سام كام دندان
اول نماز مرد سرد نمك
وباحروفی كه در شنیدن آنها حساس نیست می توان با ضبط صوت وبه صورت بازی با دانش آموز انجام داد
آهنگی را بخش كرده وبازی را شروع می كنیم بازی بدین صورت كه هنگام آهنگ كودك راه برود یا نشسته باشد ومربی هرازگاهی صدای حروفی رابیان می كند قرار بر این است كه كودك زمان شنیدن حرف مورد نظر بلند شود ویا بایستد ابتدا تفاوتها فاحش است ولی كم كم سعی می شود كه حروفی كه تلفظ آنها نسبتا شبیه به هم است وكودك اشتباه می كند بیان شود واین كار علاوه برحساسیت شنیداری تمیز شنیداری صوت درزمینه نیز تقویت می كند از بین محرك های صوتی به محركی كه مدنظر است توجه می كند وبه صدای آهنگ توجه كمتردارد فعالیت را می توان بدین صورت كه كاغذی دراختیار درمانجو قرار دهیم وجمله أی را بخوانیم واز وی بخواهیم به تعداد هر صدای ( ن ) كه می شنود گردی یا خط بكشد .

مشكلات حافظه ای
مشكلات حافظه أی در خواندن درفراموش كردن صدای حروف وسپس تركیب آنها تاثیر می گذارد مثلا كودكی كه تصویر حرف ب را به رغم ذخیره سازی درست درحافظه نمی تواند به خاطر بیاورد با مشكل ازیافت روبرو هست
برای غلبه برمشكلات حافظه باید تاكید برروشهای تدریس (چندحسی تكرار بهره گیری ) از مواد گوناگون باشد تا به یادآوردن وبازیابی آنها را تسهیل كند .
برای تقویت حافظه فعالیتها بعداز اینكه با تصاویر انجام شد فعالیتها را با كلمات كتاب درسی كودك انجام دهیم بدین صورت كه كلمه ها را بخوانیم تا وی به خاطر بسپارد وپس از او بخواهیم آنچه را به خاطر سپرده بگوید از كلمات كم شروع وبا پیشرفت دانش آموز تمرین با كلمات بیشتر تمرین می شود .
كارت كلمات مربوط به درس را جلو دانش آموز می گذاریم واز وی می خواهیم خوب به خاطر بسپارد وسپس كارتها را با یك سری كارت دیگر به صورت درهم قرار می دهیم تا وی كلمات را كه در مرحله قبل دیده بود بردارد وكنار بگذارد واگر این كارت كلمات در ابتدا با تصویر كلمات باشد بسیار مثمر ثمر است. تطابق اشكال هندسی رنگی با كلمات برای تقویت می تواند سودمند باشد به این صورت كه 5 رنگ را انتخاب كرده وزیر هركدام اشكال هندسی رنگی یك كارت كلمه قرار می دهیم واز دانش آموز می خواهیم كه خوب نگاه كند وبه خاطر بسپارد وسپس اشكال هندسی رنگی را به ترتیبی دیگر می چینیم دانش آموز كلمه مربوط به هر رنگ را در زیر ان می گذارد این فعالیت را با نوشتن می توان بدین صورت انجام داد كه كلمات را در ردیف بالا نوشته وبالای هركدام از كلمه یك گردی رنگی به رنگ دلخواه می كشیم وسپس درزیر این خط خطوط رنگی بنا به رنگهایی كه دربالا استفاده كرده ایم می كشیم از دانش آموز می خواهیم كلمات ورنگ آنها را به خاطر بسپارد وسپس روی آنها را می پوشانیم تا كلمات را برروی خطوط رنگی مربوط به خود بنویسد دیكته كلمات مد نظر نباشد حتی گفتن كلمه درست دانش آموز نیز صحیح می باشد
بازگویی كلمه ها براساس رنگها نیز با این شیوه برای تقویت حافظه مثمر ثمر است .

مشكلات توالی دیداری وتوالی شنیداری
ترتیب حروف دركلمه ها یا توالی صداها یكی از مهارتهای مهمی است كه برای امر خواندن لازم است اغلب اوقات درهم ریختن كلمات از این اختلال ناشی می شود مثلا كربیت به جای كبریت یا قسفه به جای قفسه البته اگر كودك مشكل تلفظی نداشته باشد مایكل باست 1967 اضهار میدارند كه مسائل توالی دیداری درمیان كودكان مبتلا به ناتوانی خواندن امری رایج است واغلب اوقات بیش از سایر كاستی های خواندن تداوم می یابد وجوردن 1977 براین باور است كه مسائل توالی دیداری برزمینه های تحصیلی از جمله خواندن اثری فراگیر دارد .
حذف یا تلفظ نادرست صداهای زبان وهجاها یكی از ویژگیهای كودك مبتلا به اختلال حافظه توالی شنیداری است كه كودك به جای محاصره حاصره می خواند ویا به جای باران آران ویا كودكی كه ناخوش را خوش نا می خواند
فعالیتهای ترمیمی فرایند پایه توالی دیداری دركتاب كار تهیه شده می تواند مثمر ثمرباشد وسپس از آن فعالیتها فرایند تكلیف با كلمات درسی دانش آموزان ادامه یابد .
كارت كلمات رادر جلو دید دانش آموزان گذاشته ویك بار بخوانیم وسپس از او بخواهیم خوب نگاه كند وبعد كارت كلمات را به همان ترتیب اولیه بچیند وسپس كلمات را به صورت 2 كلمه أی دراول خط بنویسیم واز وی بخواهیم به ترتیب ادامه بدهد وسپس 3 كلمه وبیشتر .
كلمات كتاب را به صورت جدولی نوشته 3 كلمه را كه دریك ردیف به ترتیب هستند پایین جدول بنویسیم ودانش آموز كلمات را در جدول پیدا كند ودور آنها خط بكشد.
فعالیتهای مانند پر رنگ كردن كلمات وكپی كردن از روی كلمات بدین صورت كه كلمه را در یك صفحه نوشته حال ورقه أی روی كلمه قرار دهیم واز دانش آموز بخواهیم از روی آن بكشد .وصل كلمات با خط های پیچ در پیچ : كدام كلمه به كدام كلمه می رسد . نیز برای توالی دیداری می تواند مثمرثمر باشد .

معكوس كردن حروف وكلمات
این مشكل كه دركودك دارای نارسائی خواندن دیده می شود بدین صورت نمود پیدا می كند كه زود را دوز می خواند وگرم را مرگ موش را شوم می خواند .
اغلب اوقات برعكس خواندن ناشی را از ناتوانی درتشخیص چپ وراست می دانند این امر دركودكان خردسال امری نسبتا رایج است اما در كودكان مبتلا به ناتوانی خواندن شدت وتداوم آن بیشتر است آموزش دقیق درابتدای خواندن هم درپی بردن وهم دربرطرف كردن مشكلات برعكس خوانی اهمیت حیاتی دارد درفعالیتها یی كه برای آموزش وضعیت وجهت انجام می شود ازشكل های شبیه به حروف استفاده كنیم برای از بین بردن مشكل جهت یابی یه شدت توصیه می شود كه روی درك جزئیات اشكال والگوها وكلمه ها كارشود فعالیتهایی مانند این كه دراین ردیف كدام حرف با بقیه فرق دارد جهت حرف تغییركرده باشد
مانند

ویا مانند شكل های ستون چپ درستون راست پیداكند جهت حروف تغییركرده باشد وجهت مدنظر باشد وهمین فعالیتها با كلمات كتاب نوشته شود وكارشود
وضمنا فعالیتهای نقطه به نقطه كه مانند شكل سمت چپ درسمت راست به هم وصل كن ا گردی های بزرگ انجام بگیرد وكلمه هایی دردایره نوشته شود ومانند آن نوشته ها را دانش آموز درسمت چپ بنویسد .
درفعالیتهای جهت یابی : سمت راست وچپ با حرف مورد نظر دركلمه نیز توضیح داده شود مثلا در كلمه باران سمت راست 1 حرف ر سمت چپ 1 حرف ن تا این مفهوم به تكالیف درسی تعمیم یابد .

تركیب صدا
معمولا اكثركودكان دارای نارسائی خواندن دراین زمینه با مشكل مواجه هستند آنها از تركیب حروف وساخت كلمه ناتوانند مثلا از تركیب 3 صدای ب / ا / د / نمی توانند كلمه باد را بسازند با وجود اینكه تمام صداها را می شناسند. این مشكل به خصوص زمانی پدیدار می گردد كه صداهای زبان مورد تاكید قرار می گیرد وصداهای زبان را چنان به صورت مشخص ومجزا از یكدیگر آموخته اند كه به هم پیوستن وساخت كلمه تقریبا برایشان غیرممكن شده است برای درمان كاستی های تركیب صدا ، فعالیتها باید تاكید برتركیب هجاها باشد وبا استفاده از كلمات در بافت معنادار وبریادگیری براین مشكل فائق آمد
فعالیتهای درمانی باید برخواندن هجاها تاكیدشود وسپس می توان بااستفاده ازروی هم گذاشتن طلق ها كه روی هركدام بخشی از كلمه نوشته شده است فعالیتها رادنبال كردویا كاغذی رابه صورت بادبزن تازده ودر هرتایی یك بخش كلمه را نوشت وبه صورتی كه وقتی تا كاغذ باز می شود آن بخش به بخش قبلی تقریبا وصل شود وكودك كلمه را بخواند استفاده از حروف مغناطسی نیز دراین زمینه مفیداست .تحلیل كلمه وشیوه های آموزش درخواندن
تكنیكهای تحلیل كلمه
1- صوت بااملا
2- تحلیل ساختاری
3- پیكر بندی
4- نشانه های تصویری
5- كلمه بینی
6- تحلیل بافی
معمولا كودكان دارای ناتوانی یادگیری به یك روش خاص متكی هستند واز روشهای دیگر استفاده نمی كنند آنها باید آموزش ببینند تابه تناسب هركلمه ازروشها متفاوت استفاده كنند .

شیوه های آموزش درخواندن
1- شیوه بازگویی تجربه هاست كه دانش اموز خود داستانی راتعریف كند ومعلم بنویسد مزیت این روش این است كه بین خواندن وسایر مهارتهای ارتباطی مانند گوش دادن وصحبت كردن ارتباط برقرار می كند وعلاقمندی كودك نیز برانگیخته می شود
2- شیوه چندحسی است كه علاوه برحس بینایی وشنوایی حس لامسه وحركت نیز به درگیر فرایند یادگیری می شود كودك كلمه را می بیند همزمان می شنود وبا انگشت ردیابی می كند وسپس درفضا یا روی كاغذ می نویسد سپس با این كلمه داستان می سازد واین كارت درجعبه ای بایگانی می شود.
بااستفاده از این روش می توان جدولی درحیاط مدرسه كشید وكلمات درس راانجا نوشت وسپس با شنیدن هركلمه روی آن را ببرد این جدول به صورت گل می تواند كشیده شود كودك دروسط وكلمه ها درگلبرگها نوشته شود .
- انگشت را به رنگ گواش آغشته وبعداز دیدن وشنیدن كلمه روی حروف آن كشید وردیابی كرد .
- كلمات رابه صورت توخالی بنویسیم وكودك از وسط آنها خط بكشد ویا درحیاط بكشیم روی آنها راه برود .
- آب پاشی بدست بگیرد وكلمات را بنویسد .
- روی شن یا نمك بنویسد درطرفی شن یا نمك بریزیم .
شیوه خواندن تاثیر عصبی معلم ودانش آموز همزمان با صدای بلند مطالبی را می خوانند ودانش آموز با فاصله اندكی جلو مربی قرار می گیرد تاصدای معلم از فاصله نزدیك به گوش دانش آموز هدایت شود وكودك تشویق می شود درحین خواندن كلمه ها را با انگشت خط ببرد .

شیوه ارائه كلمات دیداری

كلماتی كه خواننده به هنگام خواندن می تواند به فوریت آنها راباز شناسد این كلمه ها كلمه های دیداری گفته می شوند مثل گفت ، او،همه، توانائی بازشناسی این كلمه ها پیشرفت خواندن راآسان می كند ولی برخی از كلمات كه با قواعد كلی ومعمولی رابطه صوت با املا همخوانی ندارد (موسی لكن- خواهر ) ونمی توان آنها را به آسانی تحلیل كرد واز این رو كودك كل این كلمه ها را از طریق دیدن می آموزد، نیز جزء كلمات دیداری هستند كودكی كه نمی تواند كلمات را در یك نگاه باز شناسد درخواندن با محدودیت روبرو می شود وبه حدس زدن فراوان روی می آورد وچون این كلمات طبیعت انتزاعی دارند ونشانه تداعی كننده كمی دارند كودك در به خاطر سپاری با مشكل می شود بنابراین این كلمات باید به تدریج وبا دقت به كودك عرضه شود وجملات بسیاری با این كلمات گفته شود تادر خاطر دانش آموز بماند .

نكته ها
1- موقع خواندن متن دانش اموز با انگشت یا مداد خط ببرد .
2- برای جلوگیری از برگشت چشم به كلمات قبل كه دربعضی كودكان اتفاق می افتد وباعث كندخوانی آنها می شود بعداز خواندن هركلمه روی كلمه رابگیریم این كار به خواندن كلمه بعدی نیز كمك می كند شروع كلمه مشخص است .
3- برای كودكی كه درخواندن كلمات درزمینه مشكل دارد ونیمی از كلمه قبلی وحرفی از كلمه بعدی رابا كلمه مورد نظر می خواند پوشاندن این طرف وآن طرف كلمه وفقط دیدن كلمه مورد نظر سودمند است .
4- برای تندخوانی به كودكان بیاموزیم كه ابتدا 2 كلمه را با هم ببینند وبعداز پیشرفت 3 كلمه وبیشتر فعالیتهای دید و اگرا.
5- بازی مارپله برای سرگرمی وآموزش : كلمات رانوشته وبه ازای درست خواندن كلمه به تعداد حروف جلوبرود .

6- برای فعالیتهای مربوط به درك مطلب (تاكید برنكات مهم متن وبا تغییر لحن كلام وتكرار می تواند مثمر ثمر باشد تادانش آموز توجه كند. وضمنا هرپاراگراف رادركاغذی جدا بنویسیم وچندتاسوال مربوط به آن پاراگراف را روبرو یا پشت ورقه بنویسیم وبپرسیم. این كار سبب توجه بیشتر دانش آموز به مطلب مهم می شود .

 

    منبع:                                             http://nldcenter.blogfa.com/                   

نوع مطلب : اختلالات یادگیری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 1388/10/20
یکشنبه 1398/04/2 11:04 ب.ظ

Incredible many of valuable information!
order generic cialis online generic cialis tadalafil cialis prezzo in linea basso where to buy cialis in ontario cialis generico lilly buying cialis in colombia only best offers cialis use buy cialis online cheapest cialis 10 doctissimo buy generic cialis
شنبه 1398/04/1 04:08 ب.ظ

Incredible many of superb material.
cialis pas cher paris generic cialis review uk 5 mg cialis coupon printable interactions for cialis we use it cialis online store cialis therapie generic low dose cialis cialis 5 mg funziona cialis for sale comprar cialis 10 espa241a
جمعه 1398/03/31 11:27 ب.ظ

Awesome forum posts. Regards!
cialis 5 mg tadalafilo cialis herbs cialis in sconto buy generic cialis only best offers 100mg cialis ou trouver cialis sur le net cialis canadian drugs cialis pills price each prices for cialis 50mg
جمعه 1398/03/31 07:32 ق.ظ

You actually suggested that adequately.
cialis generic compare prices cialis uk prices for cialis 50mg cialis herbs cialis tablets miglior cialis generico no prescription cialis cheap recommended site cialis kanada sialis legalidad de comprar cialis
چهارشنبه 1398/03/29 04:17 ق.ظ

Whoa plenty of excellent knowledge!
recommended site cialis kanada prescription doctor cialis deutschland cialis online 40 mg cialis what if i take we recommend cialis info cialis preise schweiz cialis et insomni viagra vs cialis vs levitra generic cialis with dapoxetine cialis for daily use
سه شنبه 1398/03/28 05:32 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
only now cialis for sale in us only here cialis pills generic for cialis cialis generic cialis generika cialis canada warnings for cialis canadian cialis safe site to buy cialis online cialis uk next day
شنبه 1398/03/25 08:25 ب.ظ

Truly many of superb info!
price cialis per pill cialis online deutschland cialis arginine interactio cialis uk next day cialis canadian drugs opinioni cialis generico achat cialis en suisse cialis pas cher paris we like it cialis soft gel wow cialis tadalafil 100mg
شنبه 1398/03/25 06:19 ق.ظ

Truly plenty of great advice.
purchasing cialis on the internet prices on cialis 10 mg where cheapest cialis the best site cialis tablets fast cialis online cialis super acti cialis great britain cialis para que sirve wow look it cialis mexico bulk cialis
یکشنبه 1398/03/5 01:25 ق.ظ
..
یکشنبه 1398/03/5 01:25 ق.ظ
سریال سقوط شوالیه
یکشنبه 1398/03/5 01:24 ق.ظ
..
یکشنبه 1398/03/5 01:23 ق.ظ
سریال سقوط شوالیه
یکشنبه 1398/03/5 01:23 ق.ظ
سریال سقوط شوالیه
یکشنبه 1398/03/5 01:21 ق.ظ
سریال بازی تاج وتخت
پنجشنبه 1397/09/15 03:46 ب.ظ

Cheers. Terrific stuff.
cialis generico cialis generico en mexico cialis price in bangalore cialis generico en mexico cuanto cuesta cialis yaho tadalafil 10 mg tadalafil 20mg buy cialis online cialis in sconto how much does a cialis cost
چهارشنبه 1397/09/14 07:57 ب.ظ

You definitely made the point!
cialis farmacias guadalajara cialis dosage recommendations canadian cialis precios cialis peru cialis 100mg suppliers 5 mg cialis pharmacie en ligne are there generic cialis generic cialis at the pharmacy prescription doctor cialis cialis farmacias guadalajara
چهارشنبه 1397/09/14 05:59 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis online buying cialis overnight cialis cuantos mg hay how does cialis work look here cialis cheap canada buying cialis in colombia buy brand cialis cheap cialis bula cialis generico lilly cialis tablets for sale
دوشنبه 1397/09/12 07:34 ب.ظ

Amazing tons of wonderful tips.
cialis daily reviews cialis prezzo in linea basso we choice cialis pfizer india buy cialis cialis alternative cialis herbs cialis side effects cialis 100mg suppliers overnight cialis tadalafil cialis for daily use
یکشنبه 1397/09/11 07:06 ب.ظ

Thank you. Great information!
cialis canada discount cialis try it no rx cialis discount cialis viagra or cialis generic cialis soft gels tadalafil tablets buy original cialis cialis coupons click here take cialis
شنبه 1397/09/10 07:25 ب.ظ

Nicely put. Regards.
acheter du cialis a geneve cialis coupons printable buy original cialis cialis billig buy cialis online nz cialis sicuro in linea cialis price thailand estudios de cialis genricos where to buy cialis in ontario get cheap cialis
جمعه 1397/09/9 07:01 ب.ظ

Many thanks, I appreciate this.
buy cialis online cheapest cialis 20mg cialis arginine interactio buy cialis online nz cialis online deutschland weblink price cialis ou trouver cialis sur le net cialis canada on line generic cialis pill online canadian cialis
پنجشنبه 1397/09/8 08:20 ق.ظ

Superb write ups. Regards.
cialis professional yohimbe cialis prezzo al pubblico cialis coupons chinese cialis 50 mg click here take cialis cialis from canada achat cialis en suisse cialis generique purchasing cialis on the internet american pharmacy cialis
چهارشنبه 1397/09/7 07:28 ب.ظ

With thanks. Excellent information!
cialis generique 5 mg cialis 50 mg soft tab preis cialis 20mg schweiz how does cialis work generic cialis levitra how to purchase cialis on line we choice free trial of cialis estudios de cialis genricos cialis professional yohimbe cialis great britain
چهارشنبه 1397/09/7 07:46 ق.ظ

You expressed this very well.
tarif cialis france cialis generico online cialis daily reviews cialis purchasing dose size of cialis comprar cialis navarr we like it cialis soft gel only best offers cialis use enter site very cheap cialis usa cialis online
چهارشنبه 1397/07/11 06:11 ق.ظ

Whoa plenty of valuable facts!
only best offers 100mg cialis where to buy cialis in ontario cialis generico milano cialis vs viagra buying cialis in colombia cialis 5mg billiger warnings for cialis import cialis tarif cialis france cialis tadalafil
چهارشنبه 1397/06/28 03:35 ق.ظ

Thank you, Valuable stuff.
where cheapest cialis link for you cialis price cialis et insomni cialis daily dose generic discount cialis cialis generico postepay tadalafil buy name brand cialis on line cialis venta a domicilio price cialis per pill
چهارشنبه 1397/06/14 11:32 ق.ظ

Wonderful posts, Thanks.
canadian online pharmacies reviews buy viagra 25mg trust pharmacy of canada northwest pharmacies north west pharmacies canada best canadian pharmacies online aarp recommended canadian pharmacies canadian pharmacy world canadian online pharmacy northwest pharmacies online
سه شنبه 1397/06/13 02:00 ب.ظ

Great posts. Kudos!
buy viagra no prescription buy viagra locally cheapest place to buy viagra online where can you purchase viagra buy viagra brand viagra prescription buy viagra 50mg buy viagra brand buy viagra soft buy viagra online safe
سه شنبه 1397/05/23 07:38 ق.ظ

Really a good deal of awesome advice.
viagra tablets online purchase buy cheap viagra where to buy real viagra online ordering viagra buy viagra online next day delivery uk ordering viagra online getting viagra online where can you buy viagra over the counter buying viagra online uk buy cheap viagra online uk
دوشنبه 1397/03/7 11:47 ق.ظ

You actually expressed it superbly!
buy cialis cheap 10 mg tesco price cialis cialis kaufen bankberweisung where do you buy cialis walgreens price for cialis only best offers 100mg cialis buy original cialis cialis pills boards prices on cialis 10 mg tadalafil 20mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی