تبلیغات
اختلالات یادگیری و رفتاری کودکان - اختلال ریاضی
اختلالات یادگیری و رفتاری کودکان
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دانش آموخته دانشگاه تهران - مربی و مشاوردر حوزه کودکان دارای اختلالات یادگیری و رفتاری

مدیر وبلاگ :سعدی عبدالملکی

اختلال ریاضی

جمع های یك رقمی بطور ذهنی و جمع های دورقمی با انتقال

نظریه های ادراكی- حركتی

ادراك، محركات شنوایی، بینایی و لامسه را سازماندهی، دارای ساختار تعبیر و تفسیر می كند كودكانی كه ناتوانی ادراكی دارند معمولاً برای تعبیر و تفسیر و پیداكردن معنی محركهای محیطشان دچار مشكل می شوند. اگرچه بعضی از كودكانیكه ناتوانیهای ادراكی دارند به خاطر كندی پیشرفت تحصیلی مراجعه داده می شوند. معلمین و متخصصین باید تلاش كنند عوامل دخیل شكست تحصیلی را كشف كنند. این علل می تواند شامل اختلالات توجه، افتراق بینایی، ناتوانیهای شنوایی، ادراكی و یا ناتوانیهای بینایی- ادراكی و یا حافظة بینایی باشد.

بسیاری از كودكان مشكلاتی دارند كه به خاطر تركیب دو یا چند مورد از این علل به وجود آمده است با ارزیابی این عوامل ممكن است معلم یك عامل اصلی دخیل را پیدا كند كه مانع و محدودكننده توانایی كودك برای موفقیت تحصیلی است.

دانش آموزی به مركز مراجعه كرده كه طی آزمونهایی كه به عمل آمد به این عنوان دست یافتیم كه دانش آموز از نظر فرایندی در ادراك مشكل دارد دانش آموز دچار اختلال ریاضی است و در خرده آزمون ریاضی و مكعبها كمترین نمره را كسب كرده است. در اینجا به بررسی علل و عوامل دخیل در این مشكل می پردازیم و در پایان راههای درمان معرفی می گردد.

ناتوانیهای افتراق بینایی(تمیز دیداری)

ممكن است كودكانیكه ناتوانی افتراق بینایی دارند، دارای تیزبینی طبیعی باشند هنگامی كه كودكان نمی توانند بین مشخصاتی نظیر شكل، اندازه، فاصله و سایر جزئیات مناسب افتراق قایل شوند احتمالاً در یادگیری و بازشناسی و استفاده از حروف چاپی، نمرات و اعداد و محاسبه كردن مشكل خواهند داشت.

ناتوانیهای بینایی- حركتی

كودكانیكه برای ایجاد هماهنگی بین حركاتشان و آنچه می بینند مشكل دارند برای تحول مهارتی كه كپارت آنرا «جور كردن ادراكی- حركتی» می خواند ناتوان خواهند بود. كودك برای ساخت یك سری كامل از جور كردنها بین موقعیت چشمها و دستهایش در تماس با اشیاء و یا دستكاری آنها مشكل خواهند داشت ممكن است اختلالاتی در سه نقطة كلیدی در تحول هماهنگی بینایی-حركتی رخ دهد.

اول: آنكه ممكن است كودكی در ایجاد تحول آگاهی درونی دربارة سمت راست و چپ بدنش و تفاوتهای آنها شكست بخورد (برتری جانبی) هنگامی می توان این موضوع را مشاهده كرد كه كودك نمی تواند از هر یك از دو طرف بدنش به طور مستقل استفاده كند ممكن است هر دو طرف بدن یك كار را در یك زمان انجام دهند یا یك طرف حركات بیهودة كوچكی انجام دهد. مثلاً با مشاهدة كودكی كه با دست راست روی تخته سیاه می نویسد. شما می توانید دست و بازوی چپ او را ببندید كه حركت بی اختیار و ناهماهنگی را در همان زمان انجام می دهند چنین به نظر می رسد كه یك بخش كوچك از فعالیت حركتی دست و بازوی راست به دست و بازوی چپ منتقل شده است در موارد دیگر ممكن است تنها یك طرف عمل را رهبری كند در حالیكه طرف دیگر نافعال مانده یا مانع و مزاحم عمل دست طرف دیگر است.

دوم: نقص جهتی: این مورد گاهی در كودكان پیش می آید كه یاد نگرفته اند بین طرف چپ و راست افتراق قایل شوند.

سوم: مشكلاتی در هماهنگی بینایی- حركتی كه می تواند در موارد زیر باشد:

1- فعالیتهای مداد و كاغذی  2- انداختن  3- گرفتن  4-بریدن  5- دستكاری اسباب بازیها  6- یادگیری هرگونه تكلیف هماهنگی بین دست-چشم

ناتوانیهای سرعت ادراكی

كودكانیكه سرعت ادراكی آنها كم است به زمان زیادی برای تجزیه و تحلیل درون داده های بینایی یا شنوایی و تدوین و بیان یك پاسخ مناسب نیاز دارند. این نوع ناتوانی می تواند میزان و سرعت یادگیری خواندن، نوشتن یا محاسبه كردن را كم كند مثلاً كودكی ممكن است 15 پرنده را در یك دقیقه روی درخت یا آسمان پیدا كند در حالیكه كودك دیگر فقط هشت پرنده را در همان مقدار زمان پیدا می كند.

روشهای تشخیص ناتوانی ریاضی

- سطح پیشرفت تحصیلی در حساب را تعیین كنید:

با استفاده از آزمون های پیشرفت تحصیلی و آزمونهای معلم ساخته می توان میزان پیشرفت دانش آموز را تخمین زد در حین اجرای آزمون به مشاهدة دانش كودك دربارة قوانین و حقایق بنیادین، عملكرد او در حل مسایل و اعمال ریاضی (چهار عمل اصلی) و رویكردهای او نسبت به حل مسئله بپردازید.

- ناهمخوانی های موجود بین توان بالقوه و پیشرفت تحصیلی را مشخص كنید:

با مقایسة سطح پیشرفت تحصیلی كودك با توان بالقوة تخمینی او برای یادگیری می توان مشخص نمود آیا كودك بالاتر از حد توان بالقوه اش پیشرفت كرده، هم سطح با آن و یا پایین تر از آن پیشرفت كرده است. برای مثال یك كودك 9 یا 10 ساله معمولاً در كلاس چهارم درس می خواند. خواندن و محاسبه كردن او هم باید در سطح كلاس چهارم باشد اگر این كودك مثل یك شاگرد كلاس اول یا دوم محاسبات ریاضی را انجام دهد و در حد كلاس سوم یا چهارم بخواند معلوم است كه هوش متوسطی دارد و می توان او را یك كودك دچار ناتوانی یادگیری در ریاضیات در نظر گرفت.

- خطاهای كودك را در محاسبات ریاضی و استدلال معین كنید:

قدم بعدی عبارت است از مطالعة عملكرد كودك در تكالیف ریاضی برای این منظور مفید است انواع خطاهایی كه كودك مرتكب می شود و روش هایی كه برای حل و محاسبة مسائل ریاضیات به كار می برد معین و مشخص شود.

خطاها را می توان از طریق فنون غیررسمی از قبیل تجزیه و تحلیل خطاها در تكالیف ریاضی نوشتن، كار روی تخته سیاه سئوالات شفاهی، مشاهدة معلم، استفاده از فهرست بررسی رفتاری و آزمون های معلم ساخته، معین كرد.

- عوامل دخیل را تعیین كنید:

زبان: زبان با پیشرفت تحصیلی در مفاهیم حسابی، عملیات حسابی ارتباط دارد كودكان باید یك خزانة لغت عددی برای خود ایجاد كرده و تكامل بخشند تا بتوانند مفاهیم اندازه، زمان، عدد و نگهداری ذهنی را بفهمند و مورد استفاده قرار دهند.

كودكانی كه مشكلاتی در حافظة شنوایی و بینایی خود دارند برای به خاطر آوردن آنچه دیده یا شنیده اند مشكل دارند.

توجه: رفتار توجهی می تواند توسط وقایعی كه در محیط زندگی كودك رخ می دهد با شرایط و موقعیت جسمی او دچار اختلال شود.

در بعضی موارد، مشكلات حافظه می توانند به یك وجه حسی خاص، یك نوع تكلیف ویژه یا شرایطی باشند كه قبلاً رخ داده، در حال رخ دادن، و یا بلافاصله پس از رفتار بی توجهی رخ خواهد داد.

شكست در تمركز توجه می تواند باعث اختلال در یادگیری مفاهیم و مهارتهای حسابی شود.

افتراق بینایی- فضایی

وجود مشكل در كسب و یادگیری الگوهای آرایش گروهبندی، انجام شمارش اشیا در یك گروهبندی را اگرنه غیرممكن حداقل بسیار مشكل می كند. زیرا لمس و حركت آنها غیرممكن می شود.

توانایی درك فضایی با موفقیت در ریاضیات، هندسه و جبر همبسته است.

كودكانی كه برای درك ارتباطات خطوط و اشیاء در فضا دچار مشكل هستند احتمالاً در بازشناسی یا بازسازی اشكال و طرح های هندسی مشكلات فراوانی خواهند داشت.

رویكرد تكلیف- فرآیند برای ترمیم

- اهداف آموزشی را انتخاب كنید:

1- رفتاری كه كودك باید برای رسیدن به هدف انجام دهد (برای مثال كودك باید اعداد یك رقمی را به صورت ذهنی جمع كند.)

2- شرایطی كه كودك باید در آن دست به عمل بزند (برای مثال نوشتن روی یك ورقه تمرینی هم به صورت افقی و هم عمودی و یا جمعهای اعداد یك رقمی به صورت شفاهی)

3- ملاكی برای رسیدن و دستیابی به اهداف (برای مثال با 100% صحت و دقت)

- اهداف كامل باید به این صورت نوشته شوند:

كودك می تواند ستون و یا ردیف مركب از دو عدد یك رقمی را به طور ذهنی جمع كند و یا جمعهای تك رقمی را كه به صورت شفاهی پرسیده می شود را به طور ذهنی بیان كند.

- اهداف را به خرده مهارتهای عملكرد تقسیم كنید:

برای مثال جمع دو عدد یك رقمی، حداقل 6 خرده مهارت را در خود جای داده است.

1) گفتن نام اعداد از حفظ و به صورت خودكار

2) شمردن خودكار اعداد

3) در نظر گرفتن ارزش مقداری هر عدد در ذهن

4) تناظر عدد- مقدار به طور ذهنی

5) اضافه كردن اعداد یك رقمی

6) نوشتن حاصل جمع اعداد

- مشخص كنید كدام توانایی های یادگیری تحولی در تكلیف وجود دارد:

برای مثال خواندن اعداد به طور اصولی به تكوین مفهوم، زبان، تداعی شنوایی- بینایی و حافظة شنوایی- بینایی و حافظة شنوایی و بینایی می باشد.

- هنگام سازماندهی آموزشی، ناتوانی های تحولی را در نظر بگیرید:

معلم باید تأثیر ناتوانی های تحولی از قبیل توجه، حافظه، ادراك، زبان، تكوین مفهوم، حل مسأله و... را در روی تكالیف حسابی مختلفی كه باید تدریس شوند را در نظر بگیرد.

- اعمال محاسباتی

جمع: تجزیه و تحلیل فرایند در اعمال حسابی، برای عمل جمع اعداد صحیح دورقمی مستلزم وجود پنج توانایی تحولی عمده است:

حل مسئله، تكوین مفهوم، افتراق بینایی، حافظة بینایی و حافظه شنوایی است.

توجه بینایی و حافظه بینایی- فضایی برای انجام این تكلیف ضروری هستند جهت یابی فضایی مهم است مفاهیم عدد، ارزش مكانی، شمارش و حافظه بینایی- فضایی برای ثبت پاسخ مورد نیاز هستند.

مثال: دانش آموزی به مركز مراجعه كرده و طی آزمونهای مختلف مشخص شد كه دانش آموز دچار اختلال ریاضی است و از نظر فرآیندی در ادراك مشكل دارد. مشكل دانش آموز در جمعهای یك رقمی به صورت ذهنی و جمعهای دورقمی با انتقال بود. در اینجا راه هایی برای درمان این دانش آموز پیشنهاد می گردد:

1- به منظور ایجاد برتری چشم در غلبة طرفی به او توصیه شد كه هر روز به مدت 20-15 دقیقه چشم چپ خود را ببندد (در طی انجام آزمون برتریها مشخص شد دانش آموز همه اندامش راست می باشد ولی در تمام فعالیتها از چشم چپ خود استفاده می كند.)

2- انجام بازی های مربوط به افزایش دقت و توجه

3- تمریناتی جهت تقویت حافظه بینایی

4- تمریناتی جهت تقویت حافظه شنوایی

5- انجام تمریناتی جهت افتراق بینایی- فضایی

6- دادن نمونه هایی از تمرینات فراستیك در هر جلسه

7- تهیه كارتهایی از اعداد یك رقمی به منظور تقویت محاسبه كودك در جمع این اعداد به صورت ذهنی

8- استفاده از جعبة موفقیت در انجام جمعهای یك رقمی به صورت ذهنی (2 جلسه)

9- خواندن اعداد 2 رقمی و ارزش مكانی آنها با استفاده از وسایل آموزشی

10- درست كردن دسته های یكی و ده تایی برای اعداد دو رقمی با میله های چوبی و با نی نوشابه

11- انتقال بسته های یكی-ده تایی اعداد در كیسه های یكی- ده تایی

12- انجام عملیات جمع از ستون یكی ها

13- كودك یكی ها را بشمرد و بستة ده تایی درست شده از ستون یكی ها را به كیسة ده تایی منتقل كند.

14- جمع ستون ده تایی ها

15- به منظور تقویت كودك در زمینة جمعها با انتقال می توان داستانهایی را ترتیب داد و از كودك خواست با دقت به داستان گوش كند و مراحل مربوط به جمع را انجام دهد.

16- در پایان می توان كارتهایی از جمعهای با انتقال درست كرد و با استفاده از جعبة موفقیت این كار را تكرار كرد تا در نهایت دانش آموز به این تمرینها مسلط گردد و در ضمن تشویق گردد كه اعداد را كم كم به صورت ذهنی جمع كن

 

  منبع:                                                     http://nldcenter.blogfa.com           

   

 

نوع مطلب : اختلالات یادگیری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 1388/10/20
پنجشنبه 1397/09/15 11:38 ب.ظ

Seriously plenty of superb advice.
achat cialis en suisse cialis kaufen bankberweisung cialis generico lilly cialis cuantos mg hay enter site natural cialis canadian drugs generic cialis cialis canadian drugs cialis kaufen what is cialis buy cialis online
پنجشنبه 1397/09/15 04:10 ق.ظ

You actually mentioned it really well.
brand cialis generic 5 mg cialis coupon printable cialis uk where do you buy cialis cialis prezzo di mercato generic cialis levitra tadalafil 5mg cialis uk miglior cialis generico cipla cialis online
چهارشنبه 1397/09/14 10:39 ق.ظ

Thanks a lot, Plenty of data.

we like it cialis price cialis generico milano side effects for cialis we choice cialis uk cialis generico postepay buying cialis in colombia cialis super kamagra achat cialis en suisse buy cialis online legal cialis tadalafil
سه شنبه 1397/09/13 11:12 ب.ظ

Very well spoken genuinely! !
cialis purchasing cialis online cialis online cialis generisches kanada usa cialis online how much does a cialis cost cialis for sale south africa we choice cialis pfizer india generic cialis soft gels cialis prices
سه شنبه 1397/09/13 12:15 ب.ظ

Whoa plenty of terrific facts!
achat cialis en europe cialis mit grapefruitsaft cialis 20 mg best price free generic cialis buy cialis uk no prescription cialis alternative trusted tabled cialis softabs free cialis buy cialis online nz cialis uk
سه شنبه 1397/09/13 12:42 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
only best offers cialis use cialis canada generic cialis 20mg tablets pastillas cialis y alcoho if a woman takes a mans cialis generic cialis in vietnam look here cialis order on line purchase once a day cialis click now buy cialis brand order a sample of cialis
دوشنبه 1397/09/12 11:42 ق.ظ

You have made the point.
cialis for sale in europa cost of cialis cvs cialis 5mg cialis generique 5 mg india cialis 100mg cost generic cialis pro buy cialis cheap 10 mg low dose cialis blood pressure click now buy cialis brand cialis qualitat
دوشنبه 1397/09/12 12:18 ق.ظ

Many thanks, Plenty of tips.

tadalafilo venta de cialis canada cialis 5 mg buy cialis 20 mg cost buy name brand cialis on line effetti del cialis cheap cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis sans ordonnance cialis prezzo in linea basso
دوشنبه 1397/09/12 12:17 ق.ظ

With thanks, I appreciate this!
venta cialis en espaa cialis canadian drugs tadalafil 20 mg cialis generico en mexico cialis dosage usa cialis online cialis patentablauf in deutschland buy cialis online legal cialis kaufen wo viagra cialis levitra
یکشنبه 1397/09/11 11:09 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
tadalafil 5mg cialis online holland cialis generico in farmacia cialis in sconto cialis cipla best buy cialis for bph where cheapest cialis acheter du cialis a geneve how much does a cialis cost cialis dosage recommendations
یکشنبه 1397/09/11 12:18 ق.ظ

Kudos! Valuable information!
callus cialis generico postepay buy cialis cialis 05 cialis prezzo al pubblico cialis pas cher paris estudios de cialis genricos cialis uk next day cialis 5 mg schweiz brand cialis generic
یکشنبه 1397/09/11 12:18 ق.ظ

Info very well utilized!!
fast cialis online cialis sicuro in linea cialis canada cialis savings card non 5 mg cialis generici cialis for sale in europa tadalafil 20mg cialis e hiv we use it cialis online store cialis generico en mexico
جمعه 1397/09/9 11:47 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
only here cialis pills cialis tadalafil acquisto online cialis cialis daily new zealand cialis sicuro in linea tadalafil non 5 mg cialis generici generic cialis 20mg uk viagra or cialis cialis from canada
جمعه 1397/09/9 12:08 ب.ظ

Kudos! Quite a lot of tips.

discount cialis cialis generico lilly cialis 5 mg para diabeticos tadalafil 20mg cialis professional yohimbe cialis prices usa cialis online only now cialis 20 mg legalidad de comprar cialis venta de cialis canada
جمعه 1397/09/9 12:43 ق.ظ

You mentioned that effectively!
cialis daily new zealand price cialis best cialis lilly tadalafi cialis generico lilly cialis rezeptfrei sterreich we like it safe cheap cialis cialis tablets comprar cialis navarr cialis tablets for sale low dose cialis blood pressure
جمعه 1397/09/9 12:43 ق.ظ

You actually reported that terrifically!
we choice free trial of cialis generic cialis with dapoxetine cialis usa cost free cialis brand cialis generic canadian cialis prix de cialis tadalafil tablets cialis in sconto cialis 20 mg effectiveness
پنجشنبه 1397/09/8 01:21 ب.ظ

Many thanks, Numerous advice.

purchase once a day cialis cialis wir preise click now buy cialis brand estudios de cialis genricos cialis canada on line cialis billig preis cialis 20mg schweiz prices for cialis 50mg prices on cialis 10 mg cialis generique
پنجشنبه 1397/09/8 01:21 ب.ظ

Fantastic content. Thanks a lot.
miglior cialis generico free generic cialis cialis rezeptfrei sterreich how to buy cialis online usa buying cialis in colombia cialis 10mg prix pharmaci cialis price thailand cialis 5 effetti collaterali only best offers cialis use buy cialis cheap 10 mg
پنجشنبه 1397/09/8 12:59 ق.ظ

Thanks! Awesome stuff.
only best offers 100mg cialis canada discount drugs cialis cialis for sale south africa cialis kaufen bankberweisung online cialis cost of cialis per pill achat cialis en suisse cialis arginine interactio safe dosage for cialis generic cialis tadalafil
پنجشنبه 1397/09/8 12:58 ق.ظ

You have made the point!
cialis vs viagra cialis 5 mg para diabeticos tesco price cialis cialis online deutschland where to buy cialis in ontario viagra vs cialis vs levitra cialis online cialis alternative cialis generico buying cialis overnight
چهارشنبه 1397/09/7 12:38 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
buy cheap cialis in uk cialis efficacit cialis manufacturer coupon achat cialis en itali fast cialis online comprar cialis navarr look here cialis cheap canada cialis taglich cialis 20mg preis cf cialis farmacias guadalajara
چهارشنبه 1397/09/7 12:38 ب.ظ

Amazing knowledge. Cheers!
generic cialis buying cialis overnight cialis rezeptfrei try it no rx cialis does cialis cause gout cialis 5 mg cialis tablets cialis generika does cialis cause gout cialis 5mg prix
چهارشنبه 1397/09/7 12:34 ق.ظ

You actually stated it well.
india cialis 100mg cost cialis sicuro in linea cialis alternative cialis 100mg suppliers cialis 20 mg best price we choice cialis pfizer india cialis canada cialis dosage recommendations tadalafil 10 mg side effects of cialis
چهارشنبه 1397/09/7 12:34 ق.ظ

Thank you! Great information!
cialis generico in farmacia cialis coupons does cialis cause gout weblink price cialis weblink price cialis cialis 30 day trial coupon cialis mit grapefruitsaft cialis australia org canada discount drugs cialis cialis price thailand
پنجشنبه 1397/07/19 12:42 ق.ظ

Thanks, Good stuff!
levitra 20 mg levitra 20 mg levitra 20mg cheap 20mg levitra buy generic levitra levitra 20mg generic levitra levitra 10 mg kopen levitra online levitra prices
سه شنبه 1397/07/10 12:42 ق.ظ

Thanks a lot, I value this.
cialis diario compra no prescription cialis cheap wow cialis 20 cialis 30 day sample cialis daily bulk cialis cialis mit grapefruitsaft buy cialis cialis prices in england prezzo di cialis in bulgaria
شنبه 1397/07/7 10:51 ب.ظ

Perfectly expressed genuinely! !
cialis prices buying cialis in colombia generico cialis mexico cialis for sale south africa cialis generico online buy original cialis cialis preise schweiz cialis sale online cost of cialis cvs cialis authentique suisse
شنبه 1397/07/7 07:21 ب.ظ

Really many of excellent data!
cialis from canada il cialis quanto costa cialis 20mg free cialis cialis e hiv cialis kaufen wo achat cialis en suisse how to buy cialis online usa cialis baratos compran uk cialis for sale
شنبه 1397/06/31 02:16 ب.ظ

Kudos, I like this.
drugs for sale in mexico northwest pharmacy canada online pharmacies tech school online pharmacy northwest pharmacy canada best canadian pharmacy cialis from canada online pharmacies in usa canada rx canadian pharmacy cialis
شنبه 1397/06/31 02:15 ب.ظ

You said that fantastically!
pharmacy times canada medication list northwest pharmacy canada Northwest Pharmacy pharmacy canada reviews canadian pharmacies without an rx canadian pharmacies that are legit trust pharmacy canadian canadian drug store canada medication list
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی