تبلیغات
اختلالات یادگیری و رفتاری کودکان - اختلال ریاضی
اختلالات یادگیری و رفتاری کودکان
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دانش آموخته دانشگاه تهران - مربی و مشاوردر حوزه کودکان دارای اختلالات یادگیری و رفتاری

مدیر وبلاگ :سعدی عبدالملکی

اختلال ریاضی

جمع های یك رقمی بطور ذهنی و جمع های دورقمی با انتقال

نظریه های ادراكی- حركتی

ادراك، محركات شنوایی، بینایی و لامسه را سازماندهی، دارای ساختار تعبیر و تفسیر می كند كودكانی كه ناتوانی ادراكی دارند معمولاً برای تعبیر و تفسیر و پیداكردن معنی محركهای محیطشان دچار مشكل می شوند. اگرچه بعضی از كودكانیكه ناتوانیهای ادراكی دارند به خاطر كندی پیشرفت تحصیلی مراجعه داده می شوند. معلمین و متخصصین باید تلاش كنند عوامل دخیل شكست تحصیلی را كشف كنند. این علل می تواند شامل اختلالات توجه، افتراق بینایی، ناتوانیهای شنوایی، ادراكی و یا ناتوانیهای بینایی- ادراكی و یا حافظة بینایی باشد.

بسیاری از كودكان مشكلاتی دارند كه به خاطر تركیب دو یا چند مورد از این علل به وجود آمده است با ارزیابی این عوامل ممكن است معلم یك عامل اصلی دخیل را پیدا كند كه مانع و محدودكننده توانایی كودك برای موفقیت تحصیلی است.

دانش آموزی به مركز مراجعه كرده كه طی آزمونهایی كه به عمل آمد به این عنوان دست یافتیم كه دانش آموز از نظر فرایندی در ادراك مشكل دارد دانش آموز دچار اختلال ریاضی است و در خرده آزمون ریاضی و مكعبها كمترین نمره را كسب كرده است. در اینجا به بررسی علل و عوامل دخیل در این مشكل می پردازیم و در پایان راههای درمان معرفی می گردد.

ناتوانیهای افتراق بینایی(تمیز دیداری)

ممكن است كودكانیكه ناتوانی افتراق بینایی دارند، دارای تیزبینی طبیعی باشند هنگامی كه كودكان نمی توانند بین مشخصاتی نظیر شكل، اندازه، فاصله و سایر جزئیات مناسب افتراق قایل شوند احتمالاً در یادگیری و بازشناسی و استفاده از حروف چاپی، نمرات و اعداد و محاسبه كردن مشكل خواهند داشت.

ناتوانیهای بینایی- حركتی

كودكانیكه برای ایجاد هماهنگی بین حركاتشان و آنچه می بینند مشكل دارند برای تحول مهارتی كه كپارت آنرا «جور كردن ادراكی- حركتی» می خواند ناتوان خواهند بود. كودك برای ساخت یك سری كامل از جور كردنها بین موقعیت چشمها و دستهایش در تماس با اشیاء و یا دستكاری آنها مشكل خواهند داشت ممكن است اختلالاتی در سه نقطة كلیدی در تحول هماهنگی بینایی-حركتی رخ دهد.

اول: آنكه ممكن است كودكی در ایجاد تحول آگاهی درونی دربارة سمت راست و چپ بدنش و تفاوتهای آنها شكست بخورد (برتری جانبی) هنگامی می توان این موضوع را مشاهده كرد كه كودك نمی تواند از هر یك از دو طرف بدنش به طور مستقل استفاده كند ممكن است هر دو طرف بدن یك كار را در یك زمان انجام دهند یا یك طرف حركات بیهودة كوچكی انجام دهد. مثلاً با مشاهدة كودكی كه با دست راست روی تخته سیاه می نویسد. شما می توانید دست و بازوی چپ او را ببندید كه حركت بی اختیار و ناهماهنگی را در همان زمان انجام می دهند چنین به نظر می رسد كه یك بخش كوچك از فعالیت حركتی دست و بازوی راست به دست و بازوی چپ منتقل شده است در موارد دیگر ممكن است تنها یك طرف عمل را رهبری كند در حالیكه طرف دیگر نافعال مانده یا مانع و مزاحم عمل دست طرف دیگر است.

دوم: نقص جهتی: این مورد گاهی در كودكان پیش می آید كه یاد نگرفته اند بین طرف چپ و راست افتراق قایل شوند.

سوم: مشكلاتی در هماهنگی بینایی- حركتی كه می تواند در موارد زیر باشد:

1- فعالیتهای مداد و كاغذی  2- انداختن  3- گرفتن  4-بریدن  5- دستكاری اسباب بازیها  6- یادگیری هرگونه تكلیف هماهنگی بین دست-چشم

ناتوانیهای سرعت ادراكی

كودكانیكه سرعت ادراكی آنها كم است به زمان زیادی برای تجزیه و تحلیل درون داده های بینایی یا شنوایی و تدوین و بیان یك پاسخ مناسب نیاز دارند. این نوع ناتوانی می تواند میزان و سرعت یادگیری خواندن، نوشتن یا محاسبه كردن را كم كند مثلاً كودكی ممكن است 15 پرنده را در یك دقیقه روی درخت یا آسمان پیدا كند در حالیكه كودك دیگر فقط هشت پرنده را در همان مقدار زمان پیدا می كند.

روشهای تشخیص ناتوانی ریاضی

- سطح پیشرفت تحصیلی در حساب را تعیین كنید:

با استفاده از آزمون های پیشرفت تحصیلی و آزمونهای معلم ساخته می توان میزان پیشرفت دانش آموز را تخمین زد در حین اجرای آزمون به مشاهدة دانش كودك دربارة قوانین و حقایق بنیادین، عملكرد او در حل مسایل و اعمال ریاضی (چهار عمل اصلی) و رویكردهای او نسبت به حل مسئله بپردازید.

- ناهمخوانی های موجود بین توان بالقوه و پیشرفت تحصیلی را مشخص كنید:

با مقایسة سطح پیشرفت تحصیلی كودك با توان بالقوة تخمینی او برای یادگیری می توان مشخص نمود آیا كودك بالاتر از حد توان بالقوه اش پیشرفت كرده، هم سطح با آن و یا پایین تر از آن پیشرفت كرده است. برای مثال یك كودك 9 یا 10 ساله معمولاً در كلاس چهارم درس می خواند. خواندن و محاسبه كردن او هم باید در سطح كلاس چهارم باشد اگر این كودك مثل یك شاگرد كلاس اول یا دوم محاسبات ریاضی را انجام دهد و در حد كلاس سوم یا چهارم بخواند معلوم است كه هوش متوسطی دارد و می توان او را یك كودك دچار ناتوانی یادگیری در ریاضیات در نظر گرفت.

- خطاهای كودك را در محاسبات ریاضی و استدلال معین كنید:

قدم بعدی عبارت است از مطالعة عملكرد كودك در تكالیف ریاضی برای این منظور مفید است انواع خطاهایی كه كودك مرتكب می شود و روش هایی كه برای حل و محاسبة مسائل ریاضیات به كار می برد معین و مشخص شود.

خطاها را می توان از طریق فنون غیررسمی از قبیل تجزیه و تحلیل خطاها در تكالیف ریاضی نوشتن، كار روی تخته سیاه سئوالات شفاهی، مشاهدة معلم، استفاده از فهرست بررسی رفتاری و آزمون های معلم ساخته، معین كرد.

- عوامل دخیل را تعیین كنید:

زبان: زبان با پیشرفت تحصیلی در مفاهیم حسابی، عملیات حسابی ارتباط دارد كودكان باید یك خزانة لغت عددی برای خود ایجاد كرده و تكامل بخشند تا بتوانند مفاهیم اندازه، زمان، عدد و نگهداری ذهنی را بفهمند و مورد استفاده قرار دهند.

كودكانی كه مشكلاتی در حافظة شنوایی و بینایی خود دارند برای به خاطر آوردن آنچه دیده یا شنیده اند مشكل دارند.

توجه: رفتار توجهی می تواند توسط وقایعی كه در محیط زندگی كودك رخ می دهد با شرایط و موقعیت جسمی او دچار اختلال شود.

در بعضی موارد، مشكلات حافظه می توانند به یك وجه حسی خاص، یك نوع تكلیف ویژه یا شرایطی باشند كه قبلاً رخ داده، در حال رخ دادن، و یا بلافاصله پس از رفتار بی توجهی رخ خواهد داد.

شكست در تمركز توجه می تواند باعث اختلال در یادگیری مفاهیم و مهارتهای حسابی شود.

افتراق بینایی- فضایی

وجود مشكل در كسب و یادگیری الگوهای آرایش گروهبندی، انجام شمارش اشیا در یك گروهبندی را اگرنه غیرممكن حداقل بسیار مشكل می كند. زیرا لمس و حركت آنها غیرممكن می شود.

توانایی درك فضایی با موفقیت در ریاضیات، هندسه و جبر همبسته است.

كودكانی كه برای درك ارتباطات خطوط و اشیاء در فضا دچار مشكل هستند احتمالاً در بازشناسی یا بازسازی اشكال و طرح های هندسی مشكلات فراوانی خواهند داشت.

رویكرد تكلیف- فرآیند برای ترمیم

- اهداف آموزشی را انتخاب كنید:

1- رفتاری كه كودك باید برای رسیدن به هدف انجام دهد (برای مثال كودك باید اعداد یك رقمی را به صورت ذهنی جمع كند.)

2- شرایطی كه كودك باید در آن دست به عمل بزند (برای مثال نوشتن روی یك ورقه تمرینی هم به صورت افقی و هم عمودی و یا جمعهای اعداد یك رقمی به صورت شفاهی)

3- ملاكی برای رسیدن و دستیابی به اهداف (برای مثال با 100% صحت و دقت)

- اهداف كامل باید به این صورت نوشته شوند:

كودك می تواند ستون و یا ردیف مركب از دو عدد یك رقمی را به طور ذهنی جمع كند و یا جمعهای تك رقمی را كه به صورت شفاهی پرسیده می شود را به طور ذهنی بیان كند.

- اهداف را به خرده مهارتهای عملكرد تقسیم كنید:

برای مثال جمع دو عدد یك رقمی، حداقل 6 خرده مهارت را در خود جای داده است.

1) گفتن نام اعداد از حفظ و به صورت خودكار

2) شمردن خودكار اعداد

3) در نظر گرفتن ارزش مقداری هر عدد در ذهن

4) تناظر عدد- مقدار به طور ذهنی

5) اضافه كردن اعداد یك رقمی

6) نوشتن حاصل جمع اعداد

- مشخص كنید كدام توانایی های یادگیری تحولی در تكلیف وجود دارد:

برای مثال خواندن اعداد به طور اصولی به تكوین مفهوم، زبان، تداعی شنوایی- بینایی و حافظة شنوایی- بینایی و حافظة شنوایی و بینایی می باشد.

- هنگام سازماندهی آموزشی، ناتوانی های تحولی را در نظر بگیرید:

معلم باید تأثیر ناتوانی های تحولی از قبیل توجه، حافظه، ادراك، زبان، تكوین مفهوم، حل مسأله و... را در روی تكالیف حسابی مختلفی كه باید تدریس شوند را در نظر بگیرد.

- اعمال محاسباتی

جمع: تجزیه و تحلیل فرایند در اعمال حسابی، برای عمل جمع اعداد صحیح دورقمی مستلزم وجود پنج توانایی تحولی عمده است:

حل مسئله، تكوین مفهوم، افتراق بینایی، حافظة بینایی و حافظه شنوایی است.

توجه بینایی و حافظه بینایی- فضایی برای انجام این تكلیف ضروری هستند جهت یابی فضایی مهم است مفاهیم عدد، ارزش مكانی، شمارش و حافظه بینایی- فضایی برای ثبت پاسخ مورد نیاز هستند.

مثال: دانش آموزی به مركز مراجعه كرده و طی آزمونهای مختلف مشخص شد كه دانش آموز دچار اختلال ریاضی است و از نظر فرآیندی در ادراك مشكل دارد. مشكل دانش آموز در جمعهای یك رقمی به صورت ذهنی و جمعهای دورقمی با انتقال بود. در اینجا راه هایی برای درمان این دانش آموز پیشنهاد می گردد:

1- به منظور ایجاد برتری چشم در غلبة طرفی به او توصیه شد كه هر روز به مدت 20-15 دقیقه چشم چپ خود را ببندد (در طی انجام آزمون برتریها مشخص شد دانش آموز همه اندامش راست می باشد ولی در تمام فعالیتها از چشم چپ خود استفاده می كند.)

2- انجام بازی های مربوط به افزایش دقت و توجه

3- تمریناتی جهت تقویت حافظه بینایی

4- تمریناتی جهت تقویت حافظه شنوایی

5- انجام تمریناتی جهت افتراق بینایی- فضایی

6- دادن نمونه هایی از تمرینات فراستیك در هر جلسه

7- تهیه كارتهایی از اعداد یك رقمی به منظور تقویت محاسبه كودك در جمع این اعداد به صورت ذهنی

8- استفاده از جعبة موفقیت در انجام جمعهای یك رقمی به صورت ذهنی (2 جلسه)

9- خواندن اعداد 2 رقمی و ارزش مكانی آنها با استفاده از وسایل آموزشی

10- درست كردن دسته های یكی و ده تایی برای اعداد دو رقمی با میله های چوبی و با نی نوشابه

11- انتقال بسته های یكی-ده تایی اعداد در كیسه های یكی- ده تایی

12- انجام عملیات جمع از ستون یكی ها

13- كودك یكی ها را بشمرد و بستة ده تایی درست شده از ستون یكی ها را به كیسة ده تایی منتقل كند.

14- جمع ستون ده تایی ها

15- به منظور تقویت كودك در زمینة جمعها با انتقال می توان داستانهایی را ترتیب داد و از كودك خواست با دقت به داستان گوش كند و مراحل مربوط به جمع را انجام دهد.

16- در پایان می توان كارتهایی از جمعهای با انتقال درست كرد و با استفاده از جعبة موفقیت این كار را تكرار كرد تا در نهایت دانش آموز به این تمرینها مسلط گردد و در ضمن تشویق گردد كه اعداد را كم كم به صورت ذهنی جمع كن

 

  منبع:                                                     http://nldcenter.blogfa.com           

   

 

نوع مطلب : اختلالات یادگیری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 1388/10/20
دوشنبه 1397/03/7 01:39 ق.ظ

You revealed it really well.
cialis 5mg prix cialis tadalafil low dose cialis blood pressure cialis super acti calis cialis therapie price cialis wal mart pharmacy wow look it cialis mexico cialis kaufen cialis 5 effetti collaterali
دوشنبه 1397/03/7 01:39 ق.ظ

Fantastic info, Regards.
overnight cialis tadalafil tadalafil tablets link for you cialis price prices for cialis 50mg cialis 5 effetti collaterali 40 mg cialis what if i take cialis 50 mg soft tab cialis therapie cialis 5 mg buy cialis 20mg prix en pharmacie
جمعه 1397/02/7 06:11 ب.ظ

Cheers, Plenty of forum posts!

venta de cialis canada generic cialis 20mg tablets cost of cialis per pill tadalafil 5mg cialis side effects dangers cialis savings card look here cialis order on line cialis en mexico precio cialis cipla best buy tarif cialis france
سه شنبه 1397/02/4 01:57 ق.ظ

You actually stated that exceptionally well!
buy viagra on line buy viagra online prescription pharmacy viagra viagra buy viagra pharmacy viagra buy generic viagra with paypal where can u buy viagra generic pharmacy online buy viagra online rx. get prescription for viagra viagra online without
سه شنبه 1397/02/4 01:56 ق.ظ

Terrific facts. Cheers.
buying viagra online legal buy real viagra viagra for sale how to buy cheap viagra viagra with prescription online where can you buy viagra from buy levitra get a prescription online for viagra getting viagra online best buy viagra
جمعه 1397/01/3 01:16 ب.ظ

You said it perfectly..
does cialis cause gout cuanto cuesta cialis yaho tadalafil 20 mg tadalafil 20 mg cialis 5 effetti collaterali sialis precios cialis peru cialis lowest price cialis generico postepay cialis 5 mg
یکشنبه 1396/12/27 08:43 ب.ظ

Thank you! Terrific information.
cialis online holland precios cialis peru buy name brand cialis on line buy cialis online legal cialis canada on line preis cialis 20mg schweiz the best site cialis tablets cialis 5 mg buy weblink price cialis safe site to buy cialis online
پنجشنبه 1396/09/16 08:14 ب.ظ
Everything is very open with a really clear explanation of the issues.
It was truly informative. Your site is useful. Thank you for sharing!
دوشنبه 1396/06/27 04:24 ق.ظ
Hi this is somewhat of off topic but I was wanting to know
if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually
code with HTML. I'm starting a blog soon but
have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience.
Any help would be enormously appreciated!
یکشنبه 1396/05/15 10:04 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo
News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thank you
شنبه 1396/05/14 02:48 ب.ظ
It's a pity you don't have a donate button! I'd certainly
donate to this brilliant blog! I suppose for now i'll settle for book-marking and adding
your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this site with
my Facebook group. Talk soon!
جمعه 1396/05/13 03:55 ب.ظ
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
پنجشنبه 1396/03/4 08:28 ق.ظ
I'm gone to say to my little brother, that he should also pay a quick visit this website on regular basis
to obtain updated from most recent news update.
دوشنبه 1396/02/25 07:08 ب.ظ
It's amazing designed for me to have a web page, which
is good in favor of my knowledge. thanks admin
یکشنبه 1396/02/24 11:03 ب.ظ
It's actually a nice and helpful piece of information. I'm happy
that you shared this helpful information with us.

Please keep us informed like this. Thank you for sharing.
دوشنبه 1396/02/4 07:41 ب.ظ
Keep on writing, great job!
پنجشنبه 1396/01/31 09:03 ب.ظ
Ridiculous quest there. What happened after? Thanks!
شنبه 1396/01/12 06:13 ق.ظ
What's up, I log on to your blog regularly. Your story-telling style is witty, keep it up!
یکشنبه 1393/07/13 10:12 ق.ظ
نظریه های اختلال ریاضی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی