تبلیغات
اختلالات یادگیری و رفتاری کودکان - اختلال ریاضی
اختلالات یادگیری و رفتاری کودکان
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دانش آموخته دانشگاه تهران - مربی و مشاوردر حوزه کودکان دارای اختلالات یادگیری و رفتاری

مدیر وبلاگ :سعدی عبدالملکی

اختلال ریاضی

جمع های یك رقمی بطور ذهنی و جمع های دورقمی با انتقال

نظریه های ادراكی- حركتی

ادراك، محركات شنوایی، بینایی و لامسه را سازماندهی، دارای ساختار تعبیر و تفسیر می كند كودكانی كه ناتوانی ادراكی دارند معمولاً برای تعبیر و تفسیر و پیداكردن معنی محركهای محیطشان دچار مشكل می شوند. اگرچه بعضی از كودكانیكه ناتوانیهای ادراكی دارند به خاطر كندی پیشرفت تحصیلی مراجعه داده می شوند. معلمین و متخصصین باید تلاش كنند عوامل دخیل شكست تحصیلی را كشف كنند. این علل می تواند شامل اختلالات توجه، افتراق بینایی، ناتوانیهای شنوایی، ادراكی و یا ناتوانیهای بینایی- ادراكی و یا حافظة بینایی باشد.

بسیاری از كودكان مشكلاتی دارند كه به خاطر تركیب دو یا چند مورد از این علل به وجود آمده است با ارزیابی این عوامل ممكن است معلم یك عامل اصلی دخیل را پیدا كند كه مانع و محدودكننده توانایی كودك برای موفقیت تحصیلی است.

دانش آموزی به مركز مراجعه كرده كه طی آزمونهایی كه به عمل آمد به این عنوان دست یافتیم كه دانش آموز از نظر فرایندی در ادراك مشكل دارد دانش آموز دچار اختلال ریاضی است و در خرده آزمون ریاضی و مكعبها كمترین نمره را كسب كرده است. در اینجا به بررسی علل و عوامل دخیل در این مشكل می پردازیم و در پایان راههای درمان معرفی می گردد.

ناتوانیهای افتراق بینایی(تمیز دیداری)

ممكن است كودكانیكه ناتوانی افتراق بینایی دارند، دارای تیزبینی طبیعی باشند هنگامی كه كودكان نمی توانند بین مشخصاتی نظیر شكل، اندازه، فاصله و سایر جزئیات مناسب افتراق قایل شوند احتمالاً در یادگیری و بازشناسی و استفاده از حروف چاپی، نمرات و اعداد و محاسبه كردن مشكل خواهند داشت.

ناتوانیهای بینایی- حركتی

كودكانیكه برای ایجاد هماهنگی بین حركاتشان و آنچه می بینند مشكل دارند برای تحول مهارتی كه كپارت آنرا «جور كردن ادراكی- حركتی» می خواند ناتوان خواهند بود. كودك برای ساخت یك سری كامل از جور كردنها بین موقعیت چشمها و دستهایش در تماس با اشیاء و یا دستكاری آنها مشكل خواهند داشت ممكن است اختلالاتی در سه نقطة كلیدی در تحول هماهنگی بینایی-حركتی رخ دهد.

اول: آنكه ممكن است كودكی در ایجاد تحول آگاهی درونی دربارة سمت راست و چپ بدنش و تفاوتهای آنها شكست بخورد (برتری جانبی) هنگامی می توان این موضوع را مشاهده كرد كه كودك نمی تواند از هر یك از دو طرف بدنش به طور مستقل استفاده كند ممكن است هر دو طرف بدن یك كار را در یك زمان انجام دهند یا یك طرف حركات بیهودة كوچكی انجام دهد. مثلاً با مشاهدة كودكی كه با دست راست روی تخته سیاه می نویسد. شما می توانید دست و بازوی چپ او را ببندید كه حركت بی اختیار و ناهماهنگی را در همان زمان انجام می دهند چنین به نظر می رسد كه یك بخش كوچك از فعالیت حركتی دست و بازوی راست به دست و بازوی چپ منتقل شده است در موارد دیگر ممكن است تنها یك طرف عمل را رهبری كند در حالیكه طرف دیگر نافعال مانده یا مانع و مزاحم عمل دست طرف دیگر است.

دوم: نقص جهتی: این مورد گاهی در كودكان پیش می آید كه یاد نگرفته اند بین طرف چپ و راست افتراق قایل شوند.

سوم: مشكلاتی در هماهنگی بینایی- حركتی كه می تواند در موارد زیر باشد:

1- فعالیتهای مداد و كاغذی  2- انداختن  3- گرفتن  4-بریدن  5- دستكاری اسباب بازیها  6- یادگیری هرگونه تكلیف هماهنگی بین دست-چشم

ناتوانیهای سرعت ادراكی

كودكانیكه سرعت ادراكی آنها كم است به زمان زیادی برای تجزیه و تحلیل درون داده های بینایی یا شنوایی و تدوین و بیان یك پاسخ مناسب نیاز دارند. این نوع ناتوانی می تواند میزان و سرعت یادگیری خواندن، نوشتن یا محاسبه كردن را كم كند مثلاً كودكی ممكن است 15 پرنده را در یك دقیقه روی درخت یا آسمان پیدا كند در حالیكه كودك دیگر فقط هشت پرنده را در همان مقدار زمان پیدا می كند.

روشهای تشخیص ناتوانی ریاضی

- سطح پیشرفت تحصیلی در حساب را تعیین كنید:

با استفاده از آزمون های پیشرفت تحصیلی و آزمونهای معلم ساخته می توان میزان پیشرفت دانش آموز را تخمین زد در حین اجرای آزمون به مشاهدة دانش كودك دربارة قوانین و حقایق بنیادین، عملكرد او در حل مسایل و اعمال ریاضی (چهار عمل اصلی) و رویكردهای او نسبت به حل مسئله بپردازید.

- ناهمخوانی های موجود بین توان بالقوه و پیشرفت تحصیلی را مشخص كنید:

با مقایسة سطح پیشرفت تحصیلی كودك با توان بالقوة تخمینی او برای یادگیری می توان مشخص نمود آیا كودك بالاتر از حد توان بالقوه اش پیشرفت كرده، هم سطح با آن و یا پایین تر از آن پیشرفت كرده است. برای مثال یك كودك 9 یا 10 ساله معمولاً در كلاس چهارم درس می خواند. خواندن و محاسبه كردن او هم باید در سطح كلاس چهارم باشد اگر این كودك مثل یك شاگرد كلاس اول یا دوم محاسبات ریاضی را انجام دهد و در حد كلاس سوم یا چهارم بخواند معلوم است كه هوش متوسطی دارد و می توان او را یك كودك دچار ناتوانی یادگیری در ریاضیات در نظر گرفت.

- خطاهای كودك را در محاسبات ریاضی و استدلال معین كنید:

قدم بعدی عبارت است از مطالعة عملكرد كودك در تكالیف ریاضی برای این منظور مفید است انواع خطاهایی كه كودك مرتكب می شود و روش هایی كه برای حل و محاسبة مسائل ریاضیات به كار می برد معین و مشخص شود.

خطاها را می توان از طریق فنون غیررسمی از قبیل تجزیه و تحلیل خطاها در تكالیف ریاضی نوشتن، كار روی تخته سیاه سئوالات شفاهی، مشاهدة معلم، استفاده از فهرست بررسی رفتاری و آزمون های معلم ساخته، معین كرد.

- عوامل دخیل را تعیین كنید:

زبان: زبان با پیشرفت تحصیلی در مفاهیم حسابی، عملیات حسابی ارتباط دارد كودكان باید یك خزانة لغت عددی برای خود ایجاد كرده و تكامل بخشند تا بتوانند مفاهیم اندازه، زمان، عدد و نگهداری ذهنی را بفهمند و مورد استفاده قرار دهند.

كودكانی كه مشكلاتی در حافظة شنوایی و بینایی خود دارند برای به خاطر آوردن آنچه دیده یا شنیده اند مشكل دارند.

توجه: رفتار توجهی می تواند توسط وقایعی كه در محیط زندگی كودك رخ می دهد با شرایط و موقعیت جسمی او دچار اختلال شود.

در بعضی موارد، مشكلات حافظه می توانند به یك وجه حسی خاص، یك نوع تكلیف ویژه یا شرایطی باشند كه قبلاً رخ داده، در حال رخ دادن، و یا بلافاصله پس از رفتار بی توجهی رخ خواهد داد.

شكست در تمركز توجه می تواند باعث اختلال در یادگیری مفاهیم و مهارتهای حسابی شود.

افتراق بینایی- فضایی

وجود مشكل در كسب و یادگیری الگوهای آرایش گروهبندی، انجام شمارش اشیا در یك گروهبندی را اگرنه غیرممكن حداقل بسیار مشكل می كند. زیرا لمس و حركت آنها غیرممكن می شود.

توانایی درك فضایی با موفقیت در ریاضیات، هندسه و جبر همبسته است.

كودكانی كه برای درك ارتباطات خطوط و اشیاء در فضا دچار مشكل هستند احتمالاً در بازشناسی یا بازسازی اشكال و طرح های هندسی مشكلات فراوانی خواهند داشت.

رویكرد تكلیف- فرآیند برای ترمیم

- اهداف آموزشی را انتخاب كنید:

1- رفتاری كه كودك باید برای رسیدن به هدف انجام دهد (برای مثال كودك باید اعداد یك رقمی را به صورت ذهنی جمع كند.)

2- شرایطی كه كودك باید در آن دست به عمل بزند (برای مثال نوشتن روی یك ورقه تمرینی هم به صورت افقی و هم عمودی و یا جمعهای اعداد یك رقمی به صورت شفاهی)

3- ملاكی برای رسیدن و دستیابی به اهداف (برای مثال با 100% صحت و دقت)

- اهداف كامل باید به این صورت نوشته شوند:

كودك می تواند ستون و یا ردیف مركب از دو عدد یك رقمی را به طور ذهنی جمع كند و یا جمعهای تك رقمی را كه به صورت شفاهی پرسیده می شود را به طور ذهنی بیان كند.

- اهداف را به خرده مهارتهای عملكرد تقسیم كنید:

برای مثال جمع دو عدد یك رقمی، حداقل 6 خرده مهارت را در خود جای داده است.

1) گفتن نام اعداد از حفظ و به صورت خودكار

2) شمردن خودكار اعداد

3) در نظر گرفتن ارزش مقداری هر عدد در ذهن

4) تناظر عدد- مقدار به طور ذهنی

5) اضافه كردن اعداد یك رقمی

6) نوشتن حاصل جمع اعداد

- مشخص كنید كدام توانایی های یادگیری تحولی در تكلیف وجود دارد:

برای مثال خواندن اعداد به طور اصولی به تكوین مفهوم، زبان، تداعی شنوایی- بینایی و حافظة شنوایی- بینایی و حافظة شنوایی و بینایی می باشد.

- هنگام سازماندهی آموزشی، ناتوانی های تحولی را در نظر بگیرید:

معلم باید تأثیر ناتوانی های تحولی از قبیل توجه، حافظه، ادراك، زبان، تكوین مفهوم، حل مسأله و... را در روی تكالیف حسابی مختلفی كه باید تدریس شوند را در نظر بگیرد.

- اعمال محاسباتی

جمع: تجزیه و تحلیل فرایند در اعمال حسابی، برای عمل جمع اعداد صحیح دورقمی مستلزم وجود پنج توانایی تحولی عمده است:

حل مسئله، تكوین مفهوم، افتراق بینایی، حافظة بینایی و حافظه شنوایی است.

توجه بینایی و حافظه بینایی- فضایی برای انجام این تكلیف ضروری هستند جهت یابی فضایی مهم است مفاهیم عدد، ارزش مكانی، شمارش و حافظه بینایی- فضایی برای ثبت پاسخ مورد نیاز هستند.

مثال: دانش آموزی به مركز مراجعه كرده و طی آزمونهای مختلف مشخص شد كه دانش آموز دچار اختلال ریاضی است و از نظر فرآیندی در ادراك مشكل دارد. مشكل دانش آموز در جمعهای یك رقمی به صورت ذهنی و جمعهای دورقمی با انتقال بود. در اینجا راه هایی برای درمان این دانش آموز پیشنهاد می گردد:

1- به منظور ایجاد برتری چشم در غلبة طرفی به او توصیه شد كه هر روز به مدت 20-15 دقیقه چشم چپ خود را ببندد (در طی انجام آزمون برتریها مشخص شد دانش آموز همه اندامش راست می باشد ولی در تمام فعالیتها از چشم چپ خود استفاده می كند.)

2- انجام بازی های مربوط به افزایش دقت و توجه

3- تمریناتی جهت تقویت حافظه بینایی

4- تمریناتی جهت تقویت حافظه شنوایی

5- انجام تمریناتی جهت افتراق بینایی- فضایی

6- دادن نمونه هایی از تمرینات فراستیك در هر جلسه

7- تهیه كارتهایی از اعداد یك رقمی به منظور تقویت محاسبه كودك در جمع این اعداد به صورت ذهنی

8- استفاده از جعبة موفقیت در انجام جمعهای یك رقمی به صورت ذهنی (2 جلسه)

9- خواندن اعداد 2 رقمی و ارزش مكانی آنها با استفاده از وسایل آموزشی

10- درست كردن دسته های یكی و ده تایی برای اعداد دو رقمی با میله های چوبی و با نی نوشابه

11- انتقال بسته های یكی-ده تایی اعداد در كیسه های یكی- ده تایی

12- انجام عملیات جمع از ستون یكی ها

13- كودك یكی ها را بشمرد و بستة ده تایی درست شده از ستون یكی ها را به كیسة ده تایی منتقل كند.

14- جمع ستون ده تایی ها

15- به منظور تقویت كودك در زمینة جمعها با انتقال می توان داستانهایی را ترتیب داد و از كودك خواست با دقت به داستان گوش كند و مراحل مربوط به جمع را انجام دهد.

16- در پایان می توان كارتهایی از جمعهای با انتقال درست كرد و با استفاده از جعبة موفقیت این كار را تكرار كرد تا در نهایت دانش آموز به این تمرینها مسلط گردد و در ضمن تشویق گردد كه اعداد را كم كم به صورت ذهنی جمع كن

 

  منبع:                                                     http://nldcenter.blogfa.com           

   

 

نوع مطلب : اختلالات یادگیری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 1388/10/20
پنجشنبه 1398/05/31 01:41 ب.ظ
thanks in favor of sharing such a pleasant thinking piece of writing is good thats why i have read it entirely
شنبه 1398/05/12 07:45 ب.ظ
Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!

Extremely useful info specifically the last part :
) I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a very long time.

Thank you and good luck.
شنبه 1398/05/12 05:57 ق.ظ
Have you ever considered creating an e-book or guest authoring
on other websites? I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you share
some stories/information. I know my viewers would appreciate your work.
If you're even remotely interested, feel free
to send me an e mail.
دوشنبه 1398/05/7 01:40 ق.ظ

Regards. An abundance of information.

are canadian online pharmacies safe canadian pharmacy world pharmacy near me canadian pharcharmy online24 canadian pharmacy world canadian pharcharmy online24 drugs for sale in mexico online canadian pharmacy pharmacy canada best safe canadian online pharmacies
دوشنبه 1398/05/7 01:39 ق.ظ

You made your point!
pharmacy canada online prescriptions canadian pharcharmy online drugstore online shopping reviews online pharmacies of canada canada online pharmacies medication online pharmacies tech school pharmacy canada canadian pharmaceuticals stocks canada medication pharmacy canadian rx
جمعه 1398/04/14 01:12 ب.ظ
big thumbs up for the great information you have got here on this post thanks for sharing your thoughts on perfect
دوشنبه 1398/04/3 05:38 ق.ظ

Really all kinds of very good material!
cialis price thailand online cialis how does cialis work cialis side effects cialis 20mg prix en pharmacie cialis coupon interactions for cialis enter site very cheap cialis cost of cialis cvs best generic drugs cialis
دوشنبه 1398/04/3 05:38 ق.ظ

Helpful tips. Thank you!
american pharmacy cialis buying cialis overnight cialis generic tadalafil buy ou acheter du cialis pas cher trusted tabled cialis softabs cialis prices in england cialis online deutschland fast cialis online cialis online napol cialis mit grapefruitsaft
یکشنبه 1398/04/2 01:37 ب.ظ

You actually reported that superbly!
cialis name brand cheap cialis for sale in europa where to buy cialis in ontario cialis et insomni preis cialis 20mg schweiz dose size of cialis cialis cuantos mg hay legalidad de comprar cialis cialis generico cialis prezzo in linea basso
شنبه 1398/04/1 11:02 ب.ظ

Well voiced certainly! .
cialis arginine interactio cialis 30 day sample cialis prices acheter cialis meilleur pri cialis 20mg prix en pharmacie cialis patent expiration cialis 20 mg cialis authentique suisse cialis online napol cialis canada
شنبه 1398/04/1 11:01 ب.ظ

Terrific forum posts, Thanks a lot!
wow cialis tadalafil 100mg only now cialis for sale in us comprar cialis 10 espa241a cialis lowest price tadalafil 10 mg recommended site cialis kanada cialis rezeptfrei sterreich we choice free trial of cialis rx cialis para comprar achat cialis en europe
شنبه 1398/04/1 06:15 ق.ظ

You said it adequately..
recommended site cialis kanada viagra vs cialis vs levitra cialis et insomni low dose cialis blood pressure try it no rx cialis cialis generisches kanada brand cialis nl link for you cialis price generic cialis in vietnam cialis generico lilly
جمعه 1398/03/31 02:20 ب.ظ

Good stuff. Kudos.
fast cialis online we like it safe cheap cialis cialis super acti cialis rezeptfrei sterreich cialis sicuro in linea 5 mg cialis coupon printable cialis rezeptfrei sterreich generic cialis cialis patentablauf in deutschland cialis 20 mg best price
پنجشنبه 1398/03/30 09:44 ب.ظ

Many thanks. Loads of posts.

enter site 20 mg cialis cost generic cialis levitra buying cialis overnight cialis dosage cialis dosage recommendations cialis soft tabs for sale cialis for sale in europa cialis 5 mg funziona comprar cialis 10 espa241a cialis online nederland
پنجشنبه 1398/03/30 09:43 ب.ظ

You made your position very clearly..
buy cialis online nz the best site cialis tablets cialis generico lilly tesco price cialis import cialis we recommend cialis info precios de cialis generico non 5 mg cialis generici cipla cialis online cialis for sale in europa
پنجشنبه 1398/03/30 01:58 ب.ظ
great website..plenty of useful information here
پنجشنبه 1398/03/30 02:56 ق.ظ

With thanks! Plenty of information!

dosagem ideal cialis cialis rezeptfrei cialis daily reviews generic cialis 20mg tablets precios de cialis generico cialis in sconto cialis without a doctor's prescription cialis pills price each cialis pas cher paris cialis dosage
چهارشنبه 1398/03/29 10:41 ق.ظ

Amazing stuff, Thanks.
cialis dosage recommendations cialis 5 mg buy we recommend cialis best buy cialis for sale south africa cialis prices in england cialis diario compra 200 cialis coupon we like it safe cheap cialis cialis billig prices on cialis 10 mg
چهارشنبه 1398/03/29 10:40 ق.ظ

Wonderful content, With thanks.
cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5mg billiger cialis patentablauf in deutschland interactions for cialis buy cialis online nz cialis 20mg cialis generique 5 mg acheter cialis kamagra cialis daily dose generic only now cialis for sale in us
سه شنبه 1398/03/28 06:18 ب.ظ

Fantastic knowledge. Thanks a lot.
cilas cialis patent expiration cialis venta a domicilio trusted tabled cialis softabs are there generic cialis cialis generico in farmacia warnings for cialis callus cialis kaufen bankberweisung dose size of cialis
دوشنبه 1398/03/27 08:42 ب.ظ

Regards. Fantastic information!
try it no rx cialis achat cialis en itali cialis soft tabs for sale cheap cialis tadalafil 5mg purchase once a day cialis we choice cialis pfizer india cialis generico postepay order a sample of cialis click here take cialis
دوشنبه 1398/03/27 08:42 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
buy generic cialis cialis with 2 days delivery the best site cialis tablets cialis pills costo in farmacia cialis cialis generic tadalafil buy cialis patentablauf in deutschland buy cialis cheap 10 mg only now cialis 20 mg cialis therapie
دوشنبه 1398/03/27 05:48 ق.ظ

You reported that well.
cialis prezzo in linea basso we like it cialis soft gel cialis sale online cialis 20 mg cut in half trusted tabled cialis softabs prezzo di cialis in bulgaria estudios de cialis genricos generic cialis pro cialis dosage recommendations ou trouver cialis sur le net
یکشنبه 1398/03/26 04:28 ب.ظ

Factor nicely utilized!!
cialis per paypa precios de cialis generico sublingual cialis online cialis bula cialis without a doctor's prescription cialis sans ordonnance cialis daily new zealand cialis canada on line cialis kamagra levitra walgreens price for cialis
یکشنبه 1398/03/26 04:28 ب.ظ

Thanks, Plenty of facts!

cialis sans ordonnance calis cialis alternative cialis pills price each chinese cialis 50 mg generic cialis tadalafil generic cialis pro i recommend cialis generico cialis canada on line cialis italia gratis
یکشنبه 1398/03/26 12:20 ق.ظ
https://buy-steroids-europe.net/anabolic-steroids and https://www.authenticpharm.com/anabolic-steroids/Dynabolic is the place where you can buy steroids online which sells real anabolic steroids, injectable
steorids, oral steroids by Geneza Pharmaceuticals, Asia Pharma, Biomex labs, Balkan Pharmaceuticals, British Dispensary, British Dragon and others.
All their stuff is authentic and of very high quality -
here you can buy testosterone, anadrol, trenbolone, human growth
hormone, cytomel, T3, and more without prescription
شنبه 1398/03/25 11:53 ق.ظ

Thanks a lot. An abundance of content!

prescription doctor cialis cialis generic availability free generic cialis only best offers 100mg cialis buy cialis online cheapest sublingual cialis online cialis generico online cialis purchasing cialis 30 day trial coupon buy cheap cialis in uk
جمعه 1398/03/24 09:40 ب.ظ

Well expressed of course! !
cialis diario compra india cialis 100mg cost generico cialis mexico cialis 5 mg para diabeticos we use it 50 mg cialis dose cialis y deporte calis wow cialis 20 precios cialis peru cialis australian price
جمعه 1398/03/24 09:40 ب.ظ

Amazing stuff. Appreciate it.
no prescription cialis cheap cialis farmacias guadalajara preis cialis 20mg schweiz cialis 20 mg cialis for sale south africa can i take cialis and ecstasy american pharmacy cialis low cost cialis 20mg tesco price cialis venta cialis en espaa
جمعه 1398/03/24 07:32 ق.ظ

Many thanks. Very good stuff!
try it no rx cialis cialis 5 mg buy buy online cialis 5mg cialis pills the best site cialis tablets cialis kaufen bankberweisung cialis canada only now cialis 20 mg estudios de cialis genricos safe site to buy cialis online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی