تبلیغات
اختلالات یادگیری و رفتاری کودکان - ADHD یا بیش فعالی چیست؟(1)
اختلالات یادگیری و رفتاری کودکان
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دانش آموخته دانشگاه تهران - مربی و مشاوردر حوزه کودکان دارای اختلالات یادگیری و رفتاری

مدیر وبلاگ :سعدی عبدالملکی

بیش فعالی

ADHD یا بیش فعالی چیست؟

تعریف،سبب شناسی،علائم،عوارض

تعریف :ADHD

اختلالی است که در آن پرتحرکی ، بی توجهی و رفتارهای ناگهانی بیشتر و شدیدتر از کودکان دیگر وجود دارد . ۳  تا ۵ درصد کودکان به این اختلال مبتلا هستند و در پسرها شایع تر است . ممکن است در بعضی بیشتر علائم پرتحرکی و رفتارهای ناگهانی و در گروهی علائم بی توجهی بیشتر دیده شود . علائم این بیماری قبل از ۷ سالگی شروع می شود ولی اغلب در دوران مدرسه مشکلات جدی ایجاد می گردد .

علت :

این بیماری سالهاست که شناخته شده و وعوامل متعددی در ایجاد آن نقش دارند . به نظر می رسد علت آن بیشترنقص در تکامل سیستم اعصاب باشد . کودکان مبتلا احتمالاً در قسمت هایی از مغز که مسئول توجه ، تمرکز و تنظیم فعالیت های حرکتی می باشد دچار نقص جزئی هستند . توارث و ژنتیک در این اختلال نقش دارد . همچنین در بعضی موارد در جریان حاملگی یا زایمان یا پس از آن صدمات جزئی به ساختمان مغز وارد می شود که می تواند باعث این مشکل گردد .

با اینکه عوامل سببی بسیار متنوعی برای ADHD مطرح شده است, نمی توان هیچ عامل واحدی را علت بروز این اختلال دانست. امروزه در باره عواملی که موجب ADHD می شوند تنها فرضیاتی مطرح است. با توچه به پژوهش های انجام شده می توان گفت از نقطه نظر ژنیتیکی نوعی آمادگی ارثی برای این اختلال وجود دارد. بستگان درجه اول 5 تا 6 برابر دچار ADHD هستند. همچنین مطالعات بر روی دوقلوها نشان دهنده صحت این امر است. همچنین از نظر عصب شناختی , فرضیه نقص در عملکرد دستگاه عصبی چندین دهه است که توسط پژهشگران ارائه شده و این اعتقاد وجود دارد که نقص  کار دستگاه عصبی موجب تحرک بیش از حد می شود. شواهد حاکی از علائم مربوط به آسیب های وارد به لوب فرونتال در کودکان ADHD است و یا کاهش جریان خون مغز و میزان متابولیسم در این نواحی لوب های پیشانی مکانیسم مهاری خود را در این کودکان روی ساختمان های پائین تر به خوبی اعمال نمی کند و این امر موجب مهار گسیختگی می شود. عوامل محیطی و اکتسابی پرتحرکی با برخی مشکلات هنگام زایمان و بعد از آن در ارتباط است. طبق تحقیقات انجام شده , ضربه های وارده به سر, کمبود اکسیژن هنگام تولد, تولد زودرس و میزان وزن با پرتحرکی در ارتباط هستند. عوامل روانی - اجتماعی مانند حوادث استرس آمیز روانی , اختلال در تعامل خانواده و سایر عوامل اضطراب آور درشروع یا دوام اختلال بیش فعالی, نقص توجه نقش دارند.

علائم :

مشکل اصلی کودکان عدم توانایی آنها در حفظ و تنظیم رفتارشان است ، در نتیجه اغلب نمی توانند رفتار مناسبی که لحظه به لحظه با شرایط محیط هماهنگ باشد نشان دهند . خوابیدن و غذاخوردن آنها منظم نیست به نظر میرسد در همه چیز دخالت می کنند و مراقبت دائمی نیاز دارند . از نظر هیجانی ثبات ندارند ، بطور ناگهانی می خندند یا گریه می کنند و رفتارشان غیرقابل پیش بینی یا ارزیابی است . سریع از کوره در می روند و نمی توانند پیامدهای رفتارشان را پیش بینی یا ارزیابی نمایند.

در فعالیت های خطرناک شرکت می کنند و احتمال صدمه دیدن آنها زیاد است . قبل از فکر کردن عمل می کنند ،‌قبل از پایان سئوال جواب می دهند ،‌اشیاء را پرتاب می کنند و ناخواسته به دیگران صدمه می زنند ، پرفعالیت و پرتحرک هستند ، هرلحظه در حال رفتن هستند ، انگار موتوری درون بدن آنهاست که آنها را به حرکت دائمی مجبور می کند ، نمی توانند آرام بنشینند و بی قرار هستند .

اختلال تمرکز در این کودکان در کارهایی که فعالیت دائم و جدی مغزی را لازم دارد مشهودتر است . آنها ممکن است در تماشای تلویزیون ، بازی با کامپیوتر و فعالیتهای لذت بخش با کودکان دیگر تفاوتی نداشته باشند ولی در کارهایی که فعالیت مداوم مغزی و تمرکز لازم دارد ( انجام تکالیف درسی ) تفاوت آنها با کودکان دیگر نمایان می شود . به نظر می رسد مغز آنها اطلاعات محیطی را بیش از حد لازم می گیرد ، یعنی در انتخاب توجه به اطلاعات ضروری و بی توجهی و حذف اطلاعات غیرضروری ضعف دارند . رعایت قوانین منزل و مدرسه برای آنان مشکل است و برای پیروی از قوانین توجه بیشتری لازم دارند . در انجام تکالیف مدرسه ، تمرکز روی درس ، رعایت قوانین مدرسه و داشتن روابط اجتماعی مناسب با همکلاسی ها مشکل دارند . برای رسیدن به اهداف درازمدت برنامه ریزی نمی کنند.

ملاک های تشخیصی اختلال بیش فعالی / کمبود توجه عبارتند از وجود دو مورد از طبقه بندی زیر:
 1 )   شش مورد یا بیشتر از نشانه های بی توجهی زیر حداقل شش ماه طول بکشد و شدت آنها در حدی غیر انطباقی بوده و یا سطح رشد ناهماهنگ باشد:
بی توجهی , از این لحاظ اعمال زیر غالبا در فرد در گیر با (
ADD) قابل مشاهده است.

a) از توجه کافی به جزئیات در می ماند یا فعالیت های تحصیلی , کار یا سایرفعالیت ها را با بی دقتی انجام می دهد

d) در حفظ توجه بر روی تکالیف یا فعالیت های مربوط به بازی ها مشکل دارد
c) وقتی مستقیما با او صحبت می شود گوش نمی دهد
b) دستورالعمل ها را کامل اجرا نمی کند و کار درسی , وظایف و تکالیف محیط کار را تکمیل نمی کند( که دلیل آن رفتار مقابله ای یا نفهمیدن دستورا ت نیست)
e) در سازمان دهی تکالیف و فعالیت ها ناتوان است

f) از تکالیفی که نیازمند فعالیت ذهنی مستمر است اجتناب می کند, نفرت دارد یا در اقدام به آن مردد است( مانند کار درسی در مدرسه یا تکالیف خانگی )
g) اشیا» لازم برای انجام تکالیف و فعالیت ها را گم می کند ( مثل تکالیف درسی , اسباب بازی ها, مداد, کتاب یا وسایل آموزشی)
h) محرک های بیرونی حواسش را به آسانی پرت می کند
I ) در فعالیت های روزمره فراموش کار است 


2 )  شش مورد یا بیشتر از نشانه های بیش فعالی - تکانش گری زیر که حداقل به مدت شش ماه طول کشیده و شدت آن در حدی است که غیر انطباقی یا نا هماهنگ با میزان رشد تلقی می شود ( منبع پیشین ) .
بیش فعالی از این لحاظ , اعمال زیر غالبا در فرد درگیر با  (
ADHD) قابل مشاهده است.
a) غالبا دست ها و پاهایش بی قرار و روی صندلی تکان می خورد
d) در کلاس درس یا جاهای دیگر که انتظار می رود شخص نشسته باقی بماند صندلی را ترک می نماید
c) در جاهایی که مناسبتی ندارد می دود یا از در و دیوار بالا می رود. در نوجوانی یا بزرگسالی همراه با احساس ذهنی بی قراری است
b) در اشتغال بی سر و صدا به فعالیت های تفریحی و بازی ناتوان است
e) در حال حرکت است و به نظر می رسد موتوری به حرکتش وا میدارد
f) زیاد حرف می زند

 
تکانش گری - از این لحاظ ,اعمال زیر غالبا در فرد درگیر با (
ADHD)  قابل مشاهده است:


a) قبل از اینکه سوال تمام شود با عجله و دستپاچگی جواب هایی می پراند


d) در انتظار کشیدن برای نوبت ناتوان است


c) غالبا حرف دیگران را قطع کرده یا مداخله می کند( مثلا خود را در مکالمه ها یا بازی ها داخل می کند).


علاوه بر نشانه های تشخیصی که در جدول ذکر شد, ممکن است این کودکان در زمینه های

 رفتاری, اجتماعی , شناختی و ... دچار مشکلات ثانویه شوند.


عوارض

رفتار کودکان روی عملکرد آنها در خانواده ، اجتماع مردم و مدرسه تأثیر سوء می گذارد و باعث واکنش های منفی اطرافیان ، خانواده ، کادر مدرسه و همسالان می شود . این رفتارها مشکلات جدی در مدرسه و اجتماع ایجاد می کند و باعث کاهش اعتمادبه نفس و احساس بی کفایتی در این کودکان می گردد .

ممکن است آنها از مدرسه و اجتماع متنفر گردند . کودکان طبیعی به خاطر رفتارهای مناسب و موفقیت های تحصیلی و اجتماعی زمینه زیادی برای تشویق شدن دارند و همین تشویق ها موجب پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در آنها می شود ولی کودکان دچار  ADHD کمتر به این موفقیت ها دسترسی پیدا می کنند . کودکان ADHD ممکن است به صورت ثانویه دچار اختلالات ارتباطی ، مشکلات تحصیلی ، اضطراب افسردگی و بزهکاری شوند .

جنبه های مثبت اختلال كمبود توجه/بیش فعالی:

در حالیكه ملاك تشخیصی و برنامه های درمانی بر جنبه های منفی بیش فعالی،مسائل و مشكلات غیرارادی یا كمبود توجه متمركزند، جنبه های مثبت زیادی در مورد كودكان ، نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به اختلال وجود دارد.همه افراد مبتلا به اختلال دارای همه این خصایص مثبت یا كارائی ها نیستند، اما معمولا" گستره وسیعی از توانائی های مختلف را می توانید پیدا كنید.

این یكی از دلایلی است كه والدین نمی خواهند كودكانشان با دارودرمانی روانی یا رفتار درمانی تغییر كنند. برخی جنبه های مثبت اختلال كمبود توجه/بیش فعالی می تواند موارد ذیل باشد:

خلاقیت

شخصیت جذاب، مهربان و رئوف

بذله گوئی

درك سریع ضروریات

انعطاف پذیری

حساس بودن نسبت به محیط پیرامون

عاشق، سینه چاك ( پرشور و حرارت )

بخشنده اشتباهات

می كوشد تا بهتر از قبل عمل كند.

خواهان ریسك و خطر كردن

نوع مطلب : اختلالات رفتاری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 1388/02/15
شنبه 1398/05/12 05:58 ق.ظ
I've been browsing on-line more than three hours as of late,
yet I never discovered any attention-grabbing article like yours.
It's beautiful price enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made just right
content material as you probably did, the web can be much more useful
than ever before.
شنبه 1398/02/7 08:11 ب.ظ
عالی
پنجشنبه 1396/06/16 10:39 ق.ظ
What a data of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge
on the topic of unpredicted emotions.
شنبه 1396/05/14 08:32 ب.ظ
It is in reality a great and helpful piece
of information. I'm satisfied that you simply shared this helpful information with us.
Please stay us informed like this. Thanks for sharing.
سه شنبه 1396/05/10 09:15 ب.ظ
Hello, everything is going fine here and ofcourse every one is sharing information, that's genuinely good, keep up writing.
دوشنبه 1396/02/25 04:01 ب.ظ
great issues altogether, you just won a
new reader. What might you suggest about your publish that you simply
made a few days in the past? Any positive?
پنجشنبه 1396/01/31 11:01 ق.ظ
Greetings! I know this is kinda off topic but I'd figured
I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or
vice-versa? My website covers a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from
each other. If you happen to be interested feel free to send me an email.
I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی